Τα οικονομικά προβλήματα δε στέκονται τροχοπέδη για παχυλές αμοιβές διοικήσεων

Τα οικονομικά προβλήματα δε στέκονται τροχοπέδη για παχυλές αμοιβές διοικήσεων
Μεγάλες διαφορές μεταξύ αμοιβών διοικήσεων ομοειδών εταιρειών αλλά και μεταξύ εταιρειών με χαμηλό τζίρο – Παραδείγματα από την κατηγορία επιτήρησης του ΧΑ
Μπορεί οι εισηγμένες να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και οι μετοχές να διαπραγματεύονται στην επιτήρηση, όμως αυτό δε φαίνεται να εμποδίζει κάποιες διοικήσεις από το να μοιράζουν παχυλές αμοιβές για τις υπηρεσίες τους.
Αμοιβές που δεν είναι ανάλογες του τζίρου που δημιουργούν που δεν μειώνονται σε κάποιες περιπτώσεις λόγω των μεγάλων ζημιών ή που δε φέρνουν τα αποτελέσματα που θα βελτίωνε την εικόνα του εκάστοτε ομίλου.
Η σύγκριση μεταξύ ομοειδών εταιρειών δείχνει μεγάλη διαφορά μεταξύ τζίρου και αμοιβής ακόμα και ανάμεσα σε δύο εταιρείες με ίδιο αντικείμενο.
Αλλά και μικρές εταιρείες αν συγκρίνει κάποιος με παρόμοιους τζίρους θα δει πως διαφορετική είναι η αμοιβή που λαμβάνουν τα στελέχη και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μίας εταιρείας σε σύγκριση με μία άλλη.
Επιπλέον έχει παρατηρηθεί πως ακόμα και σε περιπτώσεις εταιρειών που οι τράπεζες αναδιάρθρωσαν δάνεια ή ακόμα πήραν και τον έλεγχο της εταιρείας, οι αμοιβές παρέμειναν παχυλές.
Ενδεικτικά παρουσιάζουμε μία σειρά εταιρειών που διαπραγματεύεται στην κατηγορία της επιτήρησης.
Οι περισσότερες έχουν αρνητική καθαρή θέση, μεγάλες τραπεζικές υποχρεώσεις, ενώ κάποιες δεν έχουν αντικείμενο ή παρουσιάζουν περιορισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα.
Στη ΣΙΔΜΑ οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών ανήλθαν στις 521,5 χιλ. και των μελών του διοικητικού συμβουλίου στις 255 χιλ. ευρώ ήτοι συνολικά 776,6 χιλ. ευρώ.
Η ΣΙΔΜΑ είχε τζίρο 136,6 εκατ. ευρώ και EBITDA 4,2 εκατ. ευρώ.
Στη Μπήτρος το αντίστοιχο κονδύλι ανήλθε στις 678 χιλ. ευρώ με τον όμιλο να έχει τζίρο 38 εκατ. ευρώ και αρνητικό EBITDA 3 εκατ. ευρώ.
Η Προοδευτική εμφανίζει υποχρεώσεις προς τα μέλη της διοίκησης ύψους 601 χιλ. ευρώ, ενώ οι συναλλαγές και οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης ήταν 38 χιλ. ευρώ.
Ο όμιλος έχει μηδενικές πωλήσεις και καταβάλει η διοίκηση προσπάθεια να εισπραχθούν απαιτήσεις.
Τζίρο 14,5 εκατ. ευρώ εμφάνισε η ΑΕΓΕΚ το 2018, η οποία επίσης προσπαθεί να εισπράξει απαιτήσεις και αποζημιώσεις.  
Τα EBITDA ήταν θετικά μόλις κατά 480 χιλ. ευρώ αλλά τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της διοίκησης έλαβαν το 2018 το ποσό των 321 χιλ. ευρώ.
Μηδενικός ήταν ο τζίρος και της Βιοτέρ με τα EBITDA να είναι αρνητικά κατά 5,6 εκατ. ευρώ το 2018.
Η διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη δεν έλαβαν αμοιβές για το 2018.
Στην ΥALCO οι συναλλαγές και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και των μελών της διοίκησης ανήλθαν στις 238 χιλ. ευρώ και παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2017 αν και οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 11,7 εκατ. ευρώ το 2018 από 15,5 εκατ. ευρώ το 2017 με τις ζημιές να μειώνονται 3 εκατ. ευρώ από 14,4 εκατ. ευρώ.
Στη Sato τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν αμοιβές 170 χιλ. ευρώ και τα διευθυντικά στελέχη 236 χιλ. ευρώ, ήτοι συνολικά 407 χιλ. ευρώ περίπου από 490 χιλ. ευρώ το 2017.
Ο όμιλος είχε πωλήσεις 11,5 εκατ. ευρώ το 2018 από 9 εκατ. ευρώ το 2017.
Στην Pasal στελέχη και μέλη διοίκησης έλαβαν 127 χιλ. ευρώ με την εισηγμένη να κάνει τζίρο μόλις 3,2 εκατ. ευρώ και να εμφανίζει ζημιές 6,4 εκατ. ευρώ.
Η ΑΝΕΚ με τζίρο 168 εκατ. ευρώ και ζημιές 13,8 εκατ. ευρώ έδωσε αμοιβές σε στελέχη και διοίκηση ύψους 1,7 εκατ. ευρώ από 1,3 εκατ. ευρώ το 2017.
Η Σελόντα με ζημιές μεγαλύτερες των 30 εκατ. ευρώ τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της διοίκησης εμφανίζονται να έχουν λάβει αμοιβές και να έχουν πραγματοποιήσει έξοδα 920 χιλ. ευρώ.
Η Ελβιεμέκ, η οποία επί σειρά ετών δεν έχει αντικείμενο και προσπαθεί να βρει επενδυτές για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει έδωσε αμοιβές και βραχυπρόθεσμες παροχές σε στελέχη και διοίκηση ύψους 296 χιλ. ευρώ από 170 χιλ. ευρώ το 2017.
Η Ακρίτας με  πωλήσεις 29 εκατ. ευρώ το 2018 και ζημιές 5,3 εκατ. ευρώ έδωσε αμοιβές σε στελέχη και διοίκηση 125 χιλ. ευρώ από 155 χιλ. ευρώ το 2017.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS