JP Morgan: Η FED θα χρειαστεί να ενεργοποιήσει νέο πρόγραμμα QE σύντομα

JP Morgan: Η FED θα χρειαστεί να ενεργοποιήσει νέο πρόγραμμα QE σύντομα
Η μείωση της ρευστότητας κατά περίπου 200 δισ δολάρια κατά τους επόμενους 2 μήνες θα είναι τόσο σοβαρή, ώστε η Fed να υποχρεωθεί να προσφύγει σε νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης QE.
H FED η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα χρειαστεί να ενεργοποιήσει νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης QE σύντομα προειδοποιεί η Αμερικανική Επενδυτική Τράπεζα J P Morgan.
Η FED αναμένεται να χορηγήσει μια μεγάλη ένεση ρευστότητας στο κεντρικό δημόσιο ταμείο των ΗΠΑ.
Το Ταμείο θα αναπληρώσει το ταμειακό του υπόλοιπο από περίπου 130 δισεκατομμύρια δολάρια σε 350 δισεκατομμύρια δολάρια τους επόμενους δύο μήνες, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών.

Η Fed μπορεί να αναγκαστεί να ξεκινήσει νέο πρόγραμμα  ποσοτικής χαλάρωσης το τέταρτο τρίμηνο του 2019 για να παράσχει στην αγορά την αναγκαία ρευστότητα, ή να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μιας μεγάλης έλλειψης ρευστότητας.
Η Fed ίσως χρειαστεί να αρχίσει να αναπτύσσει μόνιμα τον ισολογισμό της μέσω ενός νέο προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης γιατί ο κίνδυνος ύφεσης έχει αυξηθεί κατακόρυφα στην αμερικανική οικονομία.
Η Fed πιθανόν να το παρουσιάσει ως συμψηφιστική "ζήτηση τραπεζικών αποθεματικών και ανάπτυξη άλλων μη δεσμευτικών υποχρεώσεων".
Επίσης η FED θα πρέπει να αγοράζει μόνιμα και αμερικανικές μετοχές για να διατηρήσει τον έλεγχο των αγορών.
Όμως ενώ η FED εδώ και μήνες έχει ξεκινήσει την πολιτική σύσφιξης παίρνοντας ρευστότητα από την αγορά πως θα δικαιολογήσει το νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης;
Με βάση την JPMorgan η ρευστότητα θα συνεχίσει να περιορίζεται σταδιακά στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα ακόμα και με νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Συγκεκριμένα, η ανάλυση JPM εξετάζει το μοντέλο για πλεονασματική προσφορά χρήματος από την FED, που βασίζεται 1) Στο κίνητρο συναλλαγής, το οποίο συνδέει την ρευστότητα με τα ονομαστικά εισοδήματα
2) το κίνητρο του χαρτοφυλακίου, αξιολογώντας τις  ονομαστικές αξίες άλλων περιουσιακών στοιχείων, όπως ομόλογα και μετοχές, και 3) το προληπτικό κίνητρο που προκαλείται από την αβεβαιότητα πολιτικής των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία οι θεσμικοί επενδυτές επιθυμούν να κρατούν περισσότερα μετρητά σε περιόδους αυξημένων κινδύνων.
Με βάση το μοντέλο της J P Morgan η πλεονάζουσα ρευστότητα των ΗΠΑ μειώθηκε αισθητά κατά τη διάρκεια του 2018 και το 2019 συρρικνώθηκε ακόμη περισσότερο.
Την τελευταία φορά που αυτό το μέτρο της πλεονάζουσας προσφοράς χρήματος των ΗΠΑ είχε μετατραπεί σε αρνητική, ήταν κατά τη διάρκεια κρίσης χρέους του ευρώ το 2010-2012 και ακολούθησε και η ΕΚΤ.

Να σημειωθεί ότι η ΕΚΤ έχει παραβιάσει το άρθρο 123 της συνθήκης του Μάαστριχτ, που απαγορεύει την χρηματοδότηση των κρατών μέσω της νομισματικής πολιτικής.
Η συρρίκνωση της πλεονάζουσας ρευστότητας για το 2019  οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο της ζήτησης και στη μείωση της προσφοράς χρήματος (σε σχέση με το αμερικανικό ΑΕΠ). Συγκεκριμένα, οι κύριοι παράγοντες οδήγησαν στην άνοδο της αβεβαιότητας και στην άνοδο των μετοχών των αμερικανικών χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία μειώνουν την υπερβολική προσφορά χρήματος μέσω της αύξησης της ζήτησης.
Η FED δύο φορές, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 2018, αύξησε το επιτόκιο IOER κατά 20 μονάδες βάσης και τον Απρίλιο του 2019 μείωση το IOER κατά 5 μονάδες βάσης.
Το επιτόκιο ΙΟΕR σχετίζεται με το επιτόκιο των πλεονασματικών αποθεματικών ρευστότητας της FED της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.
 
Από τις αρχές του 2019 τα πλεονάζοντα αποθεματικά στο τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ συρρικνώθηκαν σε επισφαλή επίπεδα και ορισμένες τράπεζες χρειάστηκαν να καταφύγουν στις κεφαλαιαγορές για να καλύψουν τις ανάγκες ρευστότητάς τους, καθώς τα αποθεματικά δεν κατανέμονται ομοιόμορφα στο τραπεζικό σύστημα.
Τι προκαλεί αυτή την αποδεδειγμένη συρρίκνωση της ρευστότητας στις ΗΠΑ;
Ο κύριος παράγοντας είναι φυσικά η ποσοτική σύσφιξη ή η συρρίκνωση του ισολογισμού της Fed (την οποία η Fed ανακοίνωσε ότι θα διακόψει στις 31 Ιουλίου 2019).
Τα υπόλοιπα αποθεματικών ρευστότητας της Fed άρχισαν να υποχωρούν πολύ πριν η Fed αρχίσει να συρρικνώνει τον ισολογισμό της στα τέλη του 2017.
Οι ΗΠΑ έχουν ελάχιστα υποχρεωτικά αποθεματικά 2,7 τρισεκ. δολάρια.
Είχαν μειωθεί σε 2,1 τρισεκ. δολάρια μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017 λίγο πριν από την FED ξεκίνησε το ταξίδι εξομάλυνσης του ισολογισμού.
Πλέον τα αποθεματικά έχουν συρρικνωθεί στο 1,5 τρισεκ. δολάρια.
Όπως εξηγεί η JPMorgan, η μείωση των αποθεμάτων οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες: την ταχεία αύξηση των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων από 1,2 τρισ το 2014 σε 1,7 τρισεκ. δολάρια στην παρούσα φάση και τη συσσώρευση του γενικού λογαριασμού του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στην FED από έναν μέσο όρο μόλις 50 δισ. δολάρια πριν από το 2014, σε περίπου 350 δισ. δολάρια στις αρχές του 2019.
Κατά την επίσης αμερικανική επενδυτική τράπεζα Bank of America Merrill Lynch η μείωση της ρευστότητας κατά περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών θα είναι τόσο σοβαρή, ώστε η Fed να υποχρεωθεί να προσφύγει σε νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης QE.
Αλλά περιμένετε, δεν ήταν το τέλος του QT - κάτι τόσο επείγον που ζήτησε ο πρόεδρος Trump - υποτίθεται ότι θα εξουδετερώσει την ταχεία εξάντληση των αποθεμάτων;
Όλα αυτά μαζί συνεπάγονται - τουλάχιστον για την JPMorgan - ότι η ρευστότητα θα συνεχίσει να μειώνεται σταδιακά στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα ακόμα και μετά τη διακοπή της συρρίκνωσης του ισολογισμού της FED.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS