Ο ξένος επενδυτής του Σαρακάκη που είναι … Έλληνας εφοπλιστής

Ο ξένος επενδυτής του Σαρακάκη που είναι … Έλληνας εφοπλιστής
Το Νορβηγικό fund, τα δάνεια που πουλήθηκαν και ο τελικός επενδυτής
Ένα κομμάτι των δανείων πουλήθηκε όμως μένει ένα ακόμα μεγαλύτερο που πρέπει να διευθετηθεί ώστε η Σαρακάκης να εξέλθει από το τούνελ της δύσκολης κατάστασης που διανύει τα τελευταία χρόνια.
Στις αρχές του 2019 η Eurobank μεταβίβασε δάνεια ύψους 70 εκ ευρώ στο νορβηγικό όμιλο B2Holding και πλέον συντριπτικό κομμάτι του δανεισμού κατέχει ο όμιλος Alpha Bank (είναι και επικεφαλής του σχήματος που είχε χορηγήσει ομολογιακό 200 εκ ευρώ στον όμιλο Σαρακάκη) ο οποίος δεν επέλεξε την τακτική πώλησης των δανειακών υποχρεώσεων.
Επί αρκετό διάστημα υπάρχει σε εξέλιξη διαπραγμάτευση για αναδιάρθρωση του υπολοίπου των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου που δεν έχουν πουληθεί ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίζεται να υπάρχει ενδιαφερόμενους στρατηγικός επενδυτής που σχετίζεται με τον όμιλο B2Holding. Ουσιαστικά δηλαδή πέφτει από πλευράς του αγοραστή του δανείου της Eurobank πρόταση αναδιάρθρωσης συνολικά της Σαρακάκης και με κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρίας.
Η πρόταση δεν έχει ακόμα κατατεθεί επισήμως αλλά θα πρέπει να αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδραση του διαχειριστή αλλά και των υπόλοιπών συμμετεχόντων στο ομολογιακό.
Και αυτό διότι όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες στους τραπεζικούς κύκλους προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ενώ εμφανίζεται θεωρητικά ένα νορβηγικό fund για να δώσει διέξοδο στα προβλήματα της Σαρακάκης την ίδια στιγμή τελικός επενδυτής του ενδιαφερόμενου σχήματος εμφανίζεται να είναι Έλληνας εφοπλιστής.
Και ως γνωστόν όταν προκύπτουν σε περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων εφοπλιστές γεννώνται άλλου είδους ερωτήματα για την προέλευση των ενδιαφερόμενων για την αναδιάρθρωση εταιριών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό του 2017 ο όμιλος Σαρακάκη είχε έσοδα στα 89,77 εκατ. ευρώ, από 85,590 εκατ.το 2016 ενώ το 2018 τα έσοδα αναμένεται να υπερβούν τα 100 εκ ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων τόκων αποσβέσεων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο 1,769 εκατ. το 2017 από 1,1 εκατ. το 2016 ενώ τα καθαρό αποτέλεσμα ήταν έντονα ζημιογόνο κατά  11,1 εκ ευρώ και η ενοποιημένη καθαρή θέση αρνητική κατά το ποσό των 80 εκ ευρώ περίπου.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS