ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκληρώθηκε η μετατροπή του Υποκαταστήματος Πωγωνίου σε νέα ΑΕ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκληρώθηκε η μετατροπή του Υποκαταστήματος Πωγωνίου σε νέα ΑΕ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκληρώθηκε η μετατροπή του Υποκαταστήματος Πωγωνίου σε νέα ΑΕ
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 05.02.2019, ανακοίνωσης  σχετικά με τη μετατροπή του Υποκαταστήματος Πωγωνίου Ιωαννίνων σε νεοσυσταθείσα ανώνυμη εταιρεία, η μετατροπή ολοκληρώθηκε στις 08.08.2019 και το υποκατάστημα θα λειτουργεί από την 08.08.2019 ως ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKH ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS