Μια ματιά στα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου του ΟΤΕ – Άνοδος λόγω ισχυρών ταμειακών ροών στο ταμπλό

Μια ματιά στα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου του ΟΤΕ – Άνοδος λόγω ισχυρών ταμειακών ροών στο ταμπλό
Η διοίκηση διατύπωσε εκ νέου την εκτίμηση για προσαρμοσμένες επενδύσεις περίπου 650 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 450 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών είναι τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου του ΟΤΕ, με την Ελλάδα να πηγαίνει αρκετά καλά και τη Ρουμανία όπως αναμενόταν να επηρεάζει τα αποτελέσματα.
Σύμφωνα με τη Beta ΑΧΕΠΕΥ οι ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές οδηγούν σε δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA 0,5 φορές.
Η διοίκηση διατύπωσε εκ νέου την εκτίμηση για προσαρμοσμένες επενδύσεις περίπου 650 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 450 εκατ. ευρώ ή δημοσιευμένες περίπου 350 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση οι πωλήσεις ανήλθαν στα 1,85 δισ. ευρώ στα ίδια περίπου με τα περσινά επίπεδα και τα καθαρά κέρδη στα 104,8 εκατ. ευρώ από 88 εκατ. ευρώ στο περσινό εξάμηνο.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στα 1,12 δισ. ευρώ με τις λειτουργικές ταμειακές ροές να αυξάνονται στα 543,5 εκατ. ευρώ από 425,6 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση του ομίλου υποχώρησε στα 2,02 δισ. ευρώ.
Οι ισχυρές ταμειακές ροές δίνουν άνοδο σήμερα στη μετοχή με τον τίτλο να ενισχύεται 1,64% και να βρίσκεται στα 12,43 ευρώ μετά από συναλλαγές 351 χιλ. τεμαχίων.

BREAKING NEWS