ΕΛΣΤΑΤ: Βουτιά 22,9% του εμπορικού ελλείμματος της Ελλάδας τον Ιούνιο 2019

ΕΛΣΤΑΤ: Βουτιά 22,9% του εμπορικού ελλείμματος της Ελλάδας τον Ιούνιο 2019
Συρρικνώθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούνιο, καθώς η αξία των εισαγωγών μειώθηκε πολύ περισσότερο από εκείνη των εξαγωγών
Ενθαρρυντικά τα στοιχεία του Ιουνίου για το εμπορικό ισοζύγιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Μειώθηκαν οι εισαγωγές τον Ιούνιον του 2019 κατά 22% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2018.
Ειδικότερα:
Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων ανήλθε στα 4, 289 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2019 έναντι 5,016 δισ. ευρώ του Ιουνίου 2018. Η μείωση ήταν της τάξεως του 14,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 209,8 εκατ. ευρώ ή 6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 152,3 εκατ. ευρώ ή 4,5%).
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών διαμορφώθηκε στο ποσό των 2,763 δισ. ευρώ  έναντι 3, 035 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2018, παρουσιάζοντας μείωση 9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 187,6 εκατ. ευρώ ή 9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 121,3 εκατ. ευρώ ή 6%).
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε σε 1,526 δισ. ευρώ από 1.981 δισ. ευρώ που διαμορφώθηκε τον Ιούνιο 2018, παρουσιάζοντας μείωση 22,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 22,2 εκατ. ευρώ ή 1,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 31,0 εκατ. ευρώ ή 2,2%).
Το α' εξάμηνο του 2019, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 27.778,6 εκατ. ευρώ έναντι 26.533,4 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 4,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.267,7 εκατ. ευρώ ή 6,6%,ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.270,1 εκατ. ευρώ ή 6,7%).
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών ανήλθε στο ποσό των 16.826,6 εκατ. ευρώ έναντι 16.464,3 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2018, αύξηση κατά 2,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 418,3 εκατ. ευρώ ή 3,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 478,8 εκατ. ευρώ ή 4,3%).
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 10.952,0 εκατ. ευρώ έναντι 10.069,1 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 8,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 849,4 εκατ. ευρώ ή 10,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 791,3 εκατ. ευρώ ή 9,9%).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS