Ισχυροποιεί το turnaround story η Frigoglass – Εξαιρετική κερδοφορία στο δεύτερο τρίμηνο

Ισχυροποιεί το turnaround story η Frigoglass – Εξαιρετική κερδοφορία στο δεύτερο τρίμηνο
Αισιόδοξα μηνύματα στέλνει το εξάμηνο της εισηγμένης – Αύξηση πωλήσεων και βελτίωση περιθωρίου κέρδους στο σύνολο της χρήσης περιμένει η διοίκηση
Εξαιρετικά αποτελέσματα εμφάνισε στο δεύτερο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης η Frigoglass σε όλες τις γραμμές, ενώ πολύ καλή είναι η εικόνα τα ταμειακών ροών η οποία βοήθησε στο να μειωθεί ο καθαρός δανεισμός.
Πιο αναλυτικά οι πωλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν στα 162,6 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 14,2% και τα καθαρά κέρδη στα 8,7 εκατ. ευρώ από ζημιά 836 χιλ. ευρώ.
Σε επίπεδο εξαμήνου οι πωλήσεις ενισχύθηκαν 16,2% και ανήλθαν στα 288,2 εκατ. ευρώ, τα EBITDA στα 48,5 εκατ. ευρώ από 36,4 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 33% και τα καθαρά κέρδη στα 10,8 εκατ. ευρώ από ζημιές 4,5 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση αισιοδοξεί για το σύνολο της χρήσης μετά την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση και περιμένει αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους.
Η διοίκηση αναφέρει πως η διακοπή λειτουργίας της μονάδας στην Κάτω Αχαΐα θα συμβάλλει επίσης στην αύξηση του περιθωρίου μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους, καθώς και της καλύτερης αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας του Ομίλου.
Σημειώνεται πως τα χρηματοοικονομικά έξοδα είναι μειωμένα στο εξάμηνο στα 8,7 εκατ. ευρώ από 12,1 εκατ. ευρώ και υπήρχαν έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους 3,8 εκατ. ευρώ από 294 χιλ. ευρώ το 2018.
Ο όμιλος πέτυχε ελεύθερες ταμειακές ροές 21,6 εκατ. ευρώ σημαντικά βελτιωμένες έναντι του 2018 και μείωσε τον καθαρό δανεισμό στα 212,3 εκατ. ευρώ από 226,2 εκατ. ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής παραμένουν αρνητικά κατά 80,6 εκατ. ευρώ από 92 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018.
Η μετοχή αποτιμάται στα 70 εκατ. ευρώ και έχει ενισχυθεί 80% από την αρχή του έτους.
Χθες (6/8) υποχώρησε 5,77% και έκλεισε στα 0,196 ευρώ με υψηλό όγκο 786 χιλ. τεμαχίων και ανεκτέλεστα 554 χιλ. τεμάχια στην πλευρά των πωλητών.


BREAKING NEWS