Καράτζης: Ένας μεγάλος όμιλος που όμως στο ταμπλό… χωλαίνει

Καράτζης: Ένας μεγάλος όμιλος που όμως στο ταμπλό… χωλαίνει
Η χρηματιστηριακή αξία αποτυπώνει μόνο την αξία των ξενοδοχείων και των φωτοβολταϊκών σταθμών χωρίς να αποτυπώνει την βιομηχανία
Μπορεί να βρίσκεται σε πολυετή υψηλά και να «κοιτάζει» την τιμή εισαγωγής προ 19 ετών που ήταν στα 9,50 ευρώ, αλλά ουδεμία σχέση έχει ο τωρινός όμιλος με εκείνη την εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑ.
Ένα παράπονο των επενδυτών είναι ότι η διοίκηση της Καράτζης δεν είναι ξεκάθαρη και δεν έχει επαρκή εξωστρέφεια.
Το επενδυτικό της πρόγραμμα έχει προβληματίσει κάπως την αγορά, ειδικά εκείνο που σχετίζεται με την ΚΕΝ και την επένδυση για την κατασκευή μονάδας παραγωγής ρεύματος φυσικού αερίου.
Σύμφωνα με αναλυτές που παρακολουθούν τη μετοχή, ο τίτλος θα έγραφε άνετα διψήφιο νούμερο, υπερβαίνοντας με αυτό τον τρόπο και την τιμή εισαγωγής των 9,50 ευρώ πριν από περίπου 19 χρόνια.
Στον ξενοδοχειακό κλάδο, μπορεί τα μεγέθη του Nana Beach να είναι οριακά μειωμένα (στην Κρήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις η πτώση είναι άνω του 20-25%), συνολικά όμως αναμένεται σημαντικότατη βελτίωση, λόγω της πλήρους λειτουργίας του NanaPrincess, το οποίο στην περσινή χρήση είχε επιβαρύνει τον όμιλο με 1 εκατ. ζημίες.
Φέτος ωστόσο αναμένεται να είναι κερδοφόρο.
Ο βιομηχανικός κλάδος εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει μικρή βελτίωση στον κύκλο εργασιών και στην κερδοφορία, ενώ όσον αφορά στον τομέα της ενέργειας, δεν θα υπάρχει φέτος η επιβάρυνση από τις επισφάλειες της ΚΕΝ ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.
Συνολικά δηλαδή η καθαρή κερδοφορία σύμφωνα με εκτιμήσεις θα μπορούσε να ανέλθει σε διψήφιο επίπεδο (άνω των 10 εκατ. ευρώ), με τον όμιλο να διαθέτει ένα ολοκαίνουριο και ένα πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο, τα οποία σε τρέχουσες αγοραίες τιμές θα μπορούσαν άνετα να αποτιμηθούν και πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ (η εταιρεία τα αποτιμά στα 70 εκατ. ευρώ στα βιβλία της), όταν η κεφαλαιοποίηση του ομίλου είναι χαμηλότερη των 120 εκατ. ευρώ.
Συνυπολογίζοντας και τον καθαρό δανεισμό των 15 εκατ. ευρώ, τότε στην τρέχουσα αποτίμηση κάποιος αγοράζει και τα 15MWφωτοβολταϊκά και παίρνει δωρεάν τη δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανία παγκοσμίως στην παραγωγή διχτυών.
Όσον αφορά στις επενδύσεις, η ολοκλήρωση της ανακαίνισης του Nana Beach ύψους 10 εκατ. ευρώ και η επένδυση συνολικού ύψους περίπου 70 εκατ. ευρώ στην ενέργεια (100 MW Φ/Β και 15MW αιολικά, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΝΟΜΕ θα έχουν απόδοση 10%), θα είναι λογικά οι μοναδικές, καθώς η μονάδα φυσικού αερίου (η χρηματοδότηση της οποίας προβληματίζει την αγορά) είναι εξαιρετικά απίθανο να προχωρήσει, από την στιγμή που έχουν εμπλακεί πολύ μεγαλύτεροι παίκτες (ΕΛΠΕ, Μυτιληναίος, ΓΕΚ, Κοπελούζος και Όμιλος Στασινόπουλου).
Όλες οι παραπάνω επενδύσεις εκτιμάται ότι μπορούν άνετα να χρηματοδοτηθούν από τις λειτουργικές ροές του ομίλου που αναμένεται να κυμαίνονται ετησίως στα 18-20 εκατ. ευρώ, έναντι των τωρινών 10-12 εκατ. ευρώ.
Ο όμιλος συνεχίζει να μεγεθύνεται και μένει να απεικονιστεί και στο ταμπλό.

www.bankingews.gr BREAKING NEWS