Η κοινοπραξία Διόρασις - Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς προτιμητέος επενδυτής για τις μονάδες που πωλούν Νηρέας - Σελόντα

Η κοινοπραξία Διόρασις - Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς προτιμητέος επενδυτής για τις μονάδες που πωλούν Νηρέας - Σελόντα
Στο σχήμα Diorasis - Ιχθ. Κεφαλληνίας οι μονάδες των Νηρέα-Σελόντα
Η κοινοπραξία Διόρασις - Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής για τις μονάδες που πωλούν Νηρέας - Σελόντα βάσει των υποχρεώσεων που τους έχει θέσει η η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp), προκειμένου να εγκριθεί η εξαγορά και η στοίχισή τους υπό τον όμιλο Ανδρομέδα.
Η εκποίηση των μονάδων, αποτελούν σχεδόν το ένα έκτο (1/6) της παραγωγικής δυναμικότητας των Σελόντα και Νηρέα, επιβλήθηκε καθώς Ανδρομέδα, Νηρεύς και Σελόντα ελέγχουν, αθροιστικά, σχεδόν το 37% της παραγωγής μεσογειακών ψαριών (λαβράκι και τσιπούρα) εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα διενεργηθεί μετά την πώληση του 74,8% της Νηρεύς και του 79,6% της Σελόντα στην Andromeda Seafood Management LLC, η οποία αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2019.
Το τίμημα για τις εκποιούμενες μονάδες θα καταβληθεί τοις μετρητοίς, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης των Σελόντα και Νηρέα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS