Γιατί το μετάλλευμα Γουατεμάλας δεν μπορεί να αποτελέσει λύση για τη ΛΑΡΚΟ

Γιατί το μετάλλευμα Γουατεμάλας δεν μπορεί να αποτελέσει λύση για τη ΛΑΡΚΟ
Πώς η ΛΑΡΚΟ ζημειώνεται από τη συνεργασία με την εταιρεία TELF
Το μετάλλευμα αυτό, παρόλο που έχει ένα εντυπωσιακά φαινομενικά ποσοστό (1,78% νικέλιο σε αρχικό δείγμα) έχει σημαντική υγρασία 35% και περιέχει δύστηκτα στοιχεία.
Είναι ανάλογο μετο εγχώριο μετάλλευμα περιεκτικότητας 1,25% όπως το μετάλλευμα Καστοριάς που διαθέτει η ΛΑΡΚΟ.
Τα δύστηκτα στοιχεία που περιέχει, ανεβάζουν τη θερμοσκρσία των σκωριών των ηλεκτροκαμίνων στις οποίες γίνεται η τήξη.
Η επεξεργασία του στο εργοστάσιο δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια, σε ποσοστό τροφοδοσίας άνω του 20% - 30%, στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όπως προκύπτει από σχετικές αρχικές μελέτες και εκτιμήσεις των ειδικών μεταλλουργών.
Η σύμβαση που έχει υπογράψει η διοίκηση της Λαρκο με την Telf, εταιρεία η οποία εκμεταλλεύεται το μεταλλείο της Γουατεμάλας προβλέπει ότι θα πληρωθεί από την δεύτερη ποσό 54 δολαρίων για κάθε τόνο μεταλλεύματος που επεξεργαστεί η πρώτη και θα παραδοθεί από αυτή ποσότητα σιδηρονικελίου με περιεχόμενο νικέλιο που αντιστοιχεί σε 10,6 τόνους για κάθε 1000 τόνους του μεταλλεύματος.
Η συμφωνία είναι σαφώς ζημιογόνος για την Λάρκο, η ζημία αυτή δε με τις σημερινές τιμές νικελίου εκτιμάται σε 40 – 50 δολάρια ανά τόνο μεταλλεύματος, ανάλογα με την απόδοση του εργοστασίου (η σύμβαση προβλέπει απόδοση 85% ενώ η τρέχουσα του μηνός είναι 70%).
Το μετάλλευμα αυτό θα κοστίσει στην Λάρκο διπλάσια από το δικό της, ενώ η συνολική ζημία θα είναι άνω των 2.000.000 δολαρίων για τους αρχικούς 50.000 τόνους μεταλλεύματος της σύμβασης.
Επιπλέον η παραπάνω σύμβαση οδηγεί την Λαρκο σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της, προς τους Ευρωπαίους πελάτες της, καθώς το παραγόμενο σιδηρονικέλιο θα παραδίδεται στην Telf, σε απώλεια εισπράξεων και επομένως σε «στραγγαλισμό» της και πτώχευση.
Η μόνη λύση στο σημερινό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Λαρκο, δεν μπορεί παρά να είναι η ανάπτυξη της εξορυκτικής ικανότητας των μεταλλείων Ευβοίας, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του εργοστασίου.
Δυνατότητες υπάρχουν παρά την πολιτική απαξίωσης και εγκατάλειψης των μεταλλείων που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια είτε από ανικανότητα είτε σκόπιμα ώστε να οδηγήσει στην απαξίωση, πρέπει να σταματήσει άμεσα.
Σημειώνουμε ότι τυχαία με την έναρξη εκμετάλλευση του ορυχείου ΚΟΥΤΟΣ στην Εύβοια αποκαλύφθηκε κοίτασμα με περιεχόμενο νικέλιο 1,25%, μετάλλευμα δηλαδή πολύ καλύτερο από αυτό της Γουατεμάλας αφού έχει λιγότερη υγρασία και δύστηκτα.
Η συνεργασία με την αμφιλεγόμενης διαφάνειας εταιρεία TELF δεν αποτελεί λύση για την Λαρκο.
Παρόμοιες συμφωνίες υποκρύπτουν εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων ή ακόμη και γεωπολιτικών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS