Moda Bagno: Τη μη διανομή μερίσματος για το 2018 ενέκρινε η Τακτική Γ.Σ.

Moda Bagno: Τη μη διανομή μερίσματος για το 2018 ενέκρινε η Τακτική Γ.Σ.
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Moda Bagno
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή (2/8/2019) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Moda Bagno.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. και το άρθρο 32 του ν. 2190/1920, ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 02/08/2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι κατέχοντες 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών, εκπροσωπούντες το 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, ευρισκόμενη σε απαρτία.
Οι μέτοχοι της εταιρείας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε.» έλαβαν τις κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Συγκεκριμένα:
1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2018 (εταιρικές και ενοποιημένες) μετά της σχετικής Εκθέσεως του Δ.Σ. και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018.
3. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών της εταιρείας εν όψει των ζημιών που εμφάνισε η εταιρεία κατά τη χρήση 2018.
4. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου ποσού ΕΥΡΩ τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα και πενήντα λεπτών (4.180,50 €) για το χρονικό διάστημα από 01/07/2018 – 31/12/2018 και προεγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μηνιαία αμοιβή ποσού ΕΥΡΩ τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα και 0,50 (4.180,50€) του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 – 30/06/2019.
Περαιτέρω, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94% η μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ κ.κ Γεώργιο Βασιλειάδη και Παναγιώτα Γώγου, κατά το χρονικό διάστημα από 01/07/2018 – 31/12/2018.
Τέλος, αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μη καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Βασιλειάδη και Παναγιώτα Γώγου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 – 30/06/2019.
5. Εκλέχθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η Ελεγκτική εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ» με ΑΜ ΣΟΕΛ 111 ως αρμόδια για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018 και στη συνέχεια εκλέχθηκαν ομόφωνα οι κ.κ. Γεράσιμος Ρομποτής με ΑΜ ΣΟΕΛ 42121 ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ο Γεώργιος Μποζίκας με ΑΜ ΣΟΕΛ 29711 ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, για τη χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019.
6. Οι παριστάμενοι στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι παμψηφεί αποφάσισαν την τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 34, 35, 36 και 37 του καταστατικού της εταιρείας προς εναρμόνιση με τον ν. 4548/2018.
Δεν ελήφθησαν περαιτέρω αποφάσεις.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS