Πετρόπουλος: Κέρδη 0,87 εκατ. ευρώ στο α’ 6μηνο 2019 - Αύξηση πωλήσεων 27,8%

Πετρόπουλος: Κέρδη 0,87 εκατ. ευρώ στο α’ 6μηνο 2019 - Αύξηση πωλήσεων 27,8%
Τα καθαρά κέρδη της Πετρόπουλος μειώθηκαν κατά 27,5% και διαμορφώθηκαν σε 0,87 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2019
Σημαντικά αυξημένες ήταν οι πωλήσεις της Πέτρος Πετρόπουλος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ωστόσο τα κέρδη της εταιρείας υποχώρησαν, λόγω φόρου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (2/8/2019) η εισηγμένη.
Ειδικότερα, oι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 27,8% και ανήλθαν σε 57,27 εκατ. ευρώ, από 44,80 εκατ. στις 30.6.2108.
Το EBIDTA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1% και ανήλθε σε 2,85 εκατ. ευρώ, από 2,83 εκατ. ευρώ στις 30.6.2018.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,99 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με τα 1,80 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2018.
Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 27,5% και διαμορφώθηκαν σε 0,87 εκατ. ευρώ, από 1,2 εκατ. ευρώ στις 30.6.2018.
Η μείωση οφείλεται σε φόρο 561.256 ευρώ, ως αποτέλεσμα φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 5% στα 17,40 εκατ. ευρώ, από 16,57 εκατ, ευρω στις 31.12.2018, και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 47,72% και ανήλθε σε 13 εκατ. ευρώ, από 8,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018.
Τα μετρητά και ισοδύναμα μειώθηκαν κατά 43,35% στα 4,39 εκατ. ευρώ στις 30.6.2019 από 7,75 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018.
Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 30.6.2019 ήταν 53,25%

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

Image
Συνοπτικός Ισολογισμός
Image
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS