Ideal: Στις 5 Σεπτεμβρίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση

Ideal: Στις 5 Σεπτεμβρίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση
Στις 5 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ideal
Στις 5 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ideal, όπως ανακοίνωσε σήμερα (2/8/2019) η εισηγμένη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (Συνεδρίαση 26-07-2019) καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την 5η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος 25, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018-31.12.2018), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018).
3. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 - 31.12.2018, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2019, και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
4. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων για την εταιρική χρήση 2019 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2018, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε.
7. Προσαρμογή, τροποποίηση, συμπλήρωση του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής αυτού στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.
8. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο και χορήγηση εξουσιοδότησης για τη δημοσίευση του.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 19η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος αρ. 25 (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση). Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις.
Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τυχόν επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικής γενικής συνέλευσης), ήτοι κατά την 15-09-2019, η δε ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ήτοι την 16-09-2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS