Ο Αγ. Παπαδόπουλος προτείνεται για νέος πρόεδρος της ΕΥΑΘ

Ο Αγ. Παπαδόπουλος προτείνεται για νέος πρόεδρος της ΕΥΑΘ
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πρόσωπο που θα αναλάβει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου
Έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται σήμερα, 2 Αυγούστου 2019, στην ΕΥΑΘ, προκειμένου να προταθεί για νέος πρόεδρος ο πανεπιστημιακός Άγις Παπαδόπουλος.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πρόσωπο που θα αναλάβει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS