Mε όρους Βασιλείας IV τα stress tests του 2020 - Συνέπειες και λύσεις για τις ελληνικές τράπεζες

Mε όρους Βασιλείας IV τα stress tests του 2020 - Συνέπειες και λύσεις για τις ελληνικές τράπεζες
Η Βασιλεία ΙV θέτει επίπεδα σε ότι αφορά τον σταθμισμένο κίνδυνο ενεργητικού των τραπεζών
Ο πονοκέφαλος πιθανών αυξήσεων κεφαλαίου στις τράπεζες λόγως των όσων προβλέπει η Βασιλεία IV, έχει αρχίσει να βασανίζει τα τραπεζικά κέντρα της Ευρώπης και ασφαλώς δεν αφήνει αδιάφορες και τις ευάλωτες ελληνικές τράπεζες.
Ομως πουθενά στο ευρωπαϊκό στερέωμα δεν φαίνονται εύκολες οι αντλήσεις κεφαλαίων και έτσι αναδεικνύεται η ανάγκη όχι μόνον επίσπευσης της τραπεζικής ενοποίησης αλλά και επιτάχυνσης της ένωσης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών καθώς μόνον μια ανάταση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μπορεί να επιλύσει το θέμα στο σύνολό του.

Πως έχει η κατάσταση

Την προσαρμογή των επικείμενων stress tests ώστε αυτά να λάβουν υπόψη τις ανάγκες που προκύπτουν για τις τράπεζες από τη Βασιλεία ΙV φαίνεται πως προετοιμάζει με σπουδή η ΕΚΤ.
Είναι γνωστό ότι οι αυστηρότεροι κανονισμοί για κεφαλαιακή επάρκεια της Βασιλείας ΙV έχουν προκαλέσει  την ανησυχία των ευρωπαίκών τραπεζών καθώς η εκτίμηση είναι ,πως τελικώς θα απαιτηθούν πρόσθετα κεφάλαια.
Οι προσαρμογές στη Βασιλεία ΙV ως αναθεώρηση της Βασιλείας ΙΙΙ ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου του 2022 και ολοκληρώνονται το 2027.
Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να δείξει τη δέουσα προσοχή οι ευρωπαϊκές τράπεζες καθώς είναι πολύ πιθανόν να χάσουν κομμάτι της ανταγωνιστικότητάς τους σε σχέση με τους αμερικανούς ανταγωνιστές τους αφού ορισμένες εξ' αυτών θα υποχρεωθούν να αντλήσουν κεφάλαια σε μία περίοδο που ο οικονομικός κύκλος  στην Ευρώπη δείχνει υφεσιακός όπως πολλοί αναλυτές εκτιμούν.
Σε ότι αφορά τον ταλαίπωρο ευρωπαϊκό νότο ούτε λόγος να γίνεται πως τα πιστωτικά του ιδρύματα θα χρειαστούν κεφάλαια ενόψει μιας τέτοιας προσαρμογής
Η Βασιλεία ΙV θέτει επίπεδα σε ότι αφορά τον σταθμισμένο κίνδυνο ενεργητικού των τραπεζών που είναι και ο βασικός δείκτης ο οποίος οδηγεί συχνά σε νέες κεφαλαιακές ανάγκες τις τράπεζες.
Από την άλλη πλευρά η τραπεζική ένωσης στην Ευρώπης δείχνει να έχει καθυστερήσει,  παρά το γεγονός πως τα θεμέλια έχουν ήδη τεθεί.
Και ακόμα δεν έχει καν ξεκινήσει η πραγματική εργασία που απαιτείται για την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την εξεύρεση πιο ισορροπημένων τρόπων χρηματοδότησης της οικονομίας.
Οσο λοιπόν καθυστερεί η τραπεζική ένωση και η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών τόσο πιο δύσκολο είναι να φτιάξει η Ευρώπη ένα αποτελεσματικό τραπεζικό σύστημα, ικανό να παρέχει χρηματοδότηση ανταγωνιστική για  τα μεγάλα projects (ενεργειακά ψηφιακά και άλλα)  ώστε ο οικονομικός κύκλος στην Ευρώπη να γίνει σταθερά ανοδικός.
Αρα η Ευρώπη έχει δύο επιλογές: Είτε επιδιώκει ανοιχτές αγορές αντιμετωπίζοντας τον ανταγωνισμό από Κίνα και ΗΠΑ είτε παραμένει στη λογική του προστατευτισμού πραγματοποιώντας βήματα μικρά.
Το δεύτερο πιθανό σενάριο θα καταδείξει πως  η φιλοδοξία της ΕΕ περιορίζεται σε μια σειρά από μικρά βήματα  που δεν επιτρέπουν την πραγματική ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς με ότι και αν σημαίνει αυτό.
Σε μια τέτοια περίπτωση  οι Βρυξέλλες θα επικεντρωθούν στην υιοθέτηση των κανόνων της Βασιλείας IV για την ΕΕ και στην ενίσχυση των εποπτικών αρχών των τραπεζών, αλλά θα αφήσουν άθικτο το σημερινό σύστημα χωριστών εθνικών αγορών.
Ετσι η οικονομία της Ευρώπης θα συνεχίσει την άμεση εξάρτησή της από τις τράπεζες χωρίς να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που μπορεί  να υπάρξουν μέσα στις ενοποιημένες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.Οι οικονομίες της Ευρώπης εξακολουθούν να βασίζονται κυρίως στον τραπεζικό τομέα για χρηματοδότηση, ελλείψει βαθύτερων, ενοποιημένων κεφαλαιαγορών.
Το θέμα αυτό αποχτά ιδιαίτερη σημασία για τις μικρότερες αγορές όπως η Ελλάδα όπου οι επιχειρήσεις δεν έχουν εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια άνιση κατανομή πλούτου προς τις μεγάλες εταιρίες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είτε εγχωρίως είτε διεθνώς.

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) σε ανάλυσή της για τις επιπτώσεις της Βασιλείας ΙV επισημαίνει την ανάγκη αύξησης κατά 25% των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις μεγάλες και διεθνώς ενεργές τράπεζες.
Ορισμένες λοιπόν  τράπεζες θα αντιμετωπίσουν σημαντικά υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις ως αποτέλεσμα των νέων προτύπων της Επιτροπής της Βασιλείας. Ορισμένες τράπεζες καλύπτουν τις νέες απαιτήσεις που θα δημιουργηθούν.
Άλλες όμως θα αναγκαστούν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με το εάν θα βελτιώσουν τους κεφαλαιακούς τους δείκτες μέσω νέων εκδόσεων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κατά την οποία η απόδοση ιδίων κεφαλαίων είναι πιθανό να παραμείνει χαμηλή.
Γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η ευρωπαϊκή προσπάθεια ενεργοποίησης  των κεφαλαιαγορών που θα  δώσουν διέξοδο και στις ίδιες τις τράπεζες προκειμένου κι  αυτές εγκαίρως να χρηματοδοτηθούν.
Για αρκετές τράπεζες θα χρειαστεί να αναβαθμίσουν και τα συστήματά τους αφού αυτό θα τους προσδώσει μεγαλύτερη ασφάλεια μειώνοντας τις ανάγκες τους για κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Η ανάλυση της ΕΒΑ διαπιστώνει ότι οι μεταρρυθμίσεις της Βασιλείας ΙV  με βάση τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες (τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο) θα αυξήσουν τη σταθμισμένη μέση κεφαλαιακή απαίτηση για Core Tier I  με δείγμα τις 38 μεγάλες ενεργές τράπεζες της Ε.Ε. κατά 23% (και κατά 26% για τις παγκόσμιες συστημικά σημαντικές τράπεζες  στο πλαίσιο του ίδιου δείγματος).
Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΒΑ οι ελλείψεις κεφαλαίων που μπορεί να υπάρξουν είναι συγκριτικά μικρές εάν συγκριθούν με το ύψος των κεφαλαίων που οι τράπεζες χρειάστηκε να αντλήσουν από το 2010 και μετά.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS