Άβαξ: Νέος εσωτερικός ελεγκτής ο κος Αναστάσιος Τσακανίκας

Άβαξ: Νέος εσωτερικός ελεγκτής ο κος Αναστάσιος Τσακανίκας
Καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της Άβαξ ανέλαβε ο κος Αναστάσιος Τσακανίκας, σε αντικατάσταση του κου Ιωάννη Παπαδόπουλου
Καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της Άβαξ ανέλαβε ο κος Αναστάσιος Τσακανίκας, σε αντικατάσταση, λόγω αποχωρήσεως, του κου Ιωάννη Παπαδόπουλου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (1/8/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η Εταιρεία «ΑΒΑΞ ΑΕ» σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3016/2002 και της υπ' αρ. 3/347/12.07.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, με την από 25.07.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή αναλαμβάνει από 01.08.2019 ο κος Αναστάσιος Τσακανίκας σε αντικατάσταση, λόγω αποχωρήσεως, του κου Ιωάννη Παπαδόπουλου.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS