MIG: Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με το Farallon με στόχο δάνειο 250 εκατ ευρώ... και ο ρόλος της Πειραιώς - Επιβεβαίωση bankingnews

MIG: Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με το Farallon με στόχο δάνειο 250 εκατ ευρώ... και ο ρόλος της Πειραιώς - Επιβεβαίωση bankingnews
Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με το αμερικανικό fund Farallon βρίσκεται η Marfin Invesment Group
Σε διαπραγματεύσεις με το αμερικανικό fund Farallon για αναδιάρθρωση δανείων βρίσκεται η Marfin Invesment Group (MIG), όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιβεβαιώνοντας τις αποκλειστικές πληροφορίες του bankingnews.gr... στις 30 και 31 Ιουλίου 2019.
Το bankingnews είχε αποκαλύψει ότι το Farallon θα χορηγήσει δάνειο 250 εκατ ευρώ μέρος των οποίων θα αποπληρώσει το ομολογιακό της Fortress στην Attica Group από την οποία και αποχωρεί.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Marfin Invesment Group, σε συνέχεια χθεσινής ανακοίνωσής της σε σχέση με δημοσιεύματα του Τύπου, ότι στο πλαίσιο των συζητήσεων για την αναδιάρθρωση ή/και αναχρηματοδότηση του εταιρικού δανεισμού της ευρίσκεται σε συζητήσειςμε την«Farallon Capital EuropeLLP» («η Farallon»)για τη χορήγηση νέας χρηματοδότησης, χωρίς να υπάρχει επί του παρόντος οριστική συμφωνία επί των όρων της χρηματοδότησης. 
Η  Εταιρία έχει συνάψει με την Farallon σχετική συμφωνία εμπιστευτικότητας στο πλαίσιο της οποίας θα παρασχεθούν οι συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές πληροφορίες για την διενέργεια οικονομικού και νομικού ελέγχου.
Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας, θα συμφωνηθούν, μεταξύ άλλων, και ο τρόπος χρήσης των κεφαλαίων (περιλαμβανομένης και της αποπληρωμής υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων)  και  οι  εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν (περιλαμβανομένης της σύστασης ενεχύρου επί μετοχών θυγατρικών εταιριών όπως άλλωστε ισχύει και για τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις).
Η Εταιρία θα προβεί σε νεώτερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, εφόσον προκύψει οποιαδήποτε ανακοινώσιμη πληροφορία.

Όπως αποκάλυψε το bankingnews.gr στις 30 Ιουλίου 2019

Κοντά σε deal με το Farallon η Πειραιώς για την MIG – Αποχωρεί το Fortress από την Attica Group, μειώνεται ο κίνδυνος για την τράπεζα


Σημαντικό deal κυοφορείται με επίκεντρο την Marfin Investment Group (MIG) της εταιρίας που δημιούργησε ο αείμνηστος Ανδρέας Βγενόπουλος.
Το deal το οποίο έχει επεξεργαστεί η τράπεζα Πειραιώς και ο Χρήστος Μεγάλου ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους

-Κλείνει συμφωνία με το Farallon Capital το fund από την Καλιφόρνια με 22 δισεκ. δολάρια υπό διαχείριση κεφάλαια, το οποίο μεταξύ άλλων έχει παρουσία και στην ελληνική αγορά.
Το Farallon Capital χορηγεί δάνειο 250 εκατ ευρώ στην MIG στην μητρική εταιρία holding.

-Με τα κεφάλαια αυτά δηλαδή τα 250 εκατ τουλάχιστον τα 150 εκατ θα κατευθυνθούν στην μερική ή ολική αποπληρωμή του ομολογιακού της Fortress από την Attica Group.
Στην πράξη τον Οκτώβριο 2019 που πρέπει να παρθούν οι κρίσιμες αποφάσεις μεταξύ του Fortress και της Attica Group η Πειραιώς θα έχει διασφαλίσει ότι το Fortress δεν θα ασκήσει τα δικαιώματα του, θα αποπληρωθεί και θα αποχωρήσει.

-Περίπου 100 εκατ ευρώ θα παραμείνουν στην MIG στο πλαίσιο ενίσχυσης της ρευστότητας της εταιρίας συμμετοχών.

Τι κερδίζουν οι εμπλεκόμενες πλευρές;

Η Πειραιώς με αυτό το deal κερδίζει ότι μειώνει το συστημικό ρίσκο στον ισολογισμό της.
Να σημειωθεί ότι τα δάνεια της MIG και των θυγατρικών της φθάνουν τα 1,6 δισεκ. ευρώ οπότε η μείωση του δανειακού κινδύνου με την πώληση του Υγεία και την έλευση του Farallon θα είναι σημαντική.
Η Πειραιώς και η διοίκησης της θα μπορεί να περάσει ένα μήνυμα ότι καταφέρνει να προσελκύει το διεθνές κεφάλαιο το οποίο είναι διατεθειμένο να επενδύσει στην Ελλάδα.
Το Farallon αναμένεται από το deal να επιτύχει υψηλές αποδόσεις που εκτιμώνται 15% ετησίως
Το Fortress θα αποχωρήσει από την Attica Group έχοντας εξασφαλίσει ότι θα εξοφληθεί το ομολογιακό δάνειο.
Η MIG ενισχύει την ρευστότητα της, ωστόσο δεν είναι σαφές πως θα κινηθεί στο μέλλον το Farallon, αν δηλαδή επιχειρήσει να αποκτήσει τον έλεγχο της MIG, των θυγατρικών ή να πουλήσει συμμετοχές.
H MIG με 229 εκατ κεφάλαια μετόχων μητρικής, 1,6 δισεκ. δάνεια και 2,25 δισεκ. ενεργητικό το τελευταίο διάστημα συνεχίζει να παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα στα χρηματοοικονομικά της στοιχεία υπό την διοίκηση Παπανικολάου.
Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν η Πειραιώς είχε επιχειρήσει να κάνει deal με το KKR και ο αείμνηστος Ανδρέας Βγενόπουλος με την Goldman Sachs ένας deal που δεν προχώρησε λόγω του ξαφνικού θανάτου του Βγενόπουλου.

Υποσημείωση

Ένα τέτοιο deal είναι πολυσύνθετο, οπότε και οι δυσκολίες εύλογα είναι πολλές και τα προβλήματα περίπλοκα.
Μέσα στον Σεπτέμβριο θα διαφανεί εάν μπορεί να υλοποιηθεί επιτυχώς.
Για την κεφαλαιοποίηση της MIG υπό όρους θα μπορούσε να αποτελέσει θετική εξέλιξη.
Οι μετοχές της MIG για το ορατό μέλλον δεν μπορούν να πωληθούν.

Η ανακοίνωση της MIG την 31 Ιουλίου 2019

Σε συζητήσεις βρίσκεται η MIG για την αναδιάρθρωση του εταιρικού δανεισμού, ωστόσο δεν έχει προκύψει προς το παρόν ανακοινώσιμη συμφωνία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εισηγμένη, mε αφορμή σημερινά δημοσιεύματα του τύπου η «MARFININVESTMENTGROUPΑ.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η Εταιρία») ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων  ευρίσκεται  σε  συνεχείς  συζητήσεις  για  την  αναδιάρθρωση  ή/και αναχρηματοδότηση του εταιρικού δανεισμού, χωρίς όμως να έχει προκύψει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ανακοινώσιμη συμφωνία.
Σύμφωνα με την πολιτική της δεν προτίθεται να προβαίνει σε σχολιασμό των ποικίλων πληροφοριών που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας.
Η Εταιρία θα προβαίνει πάραυτα σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν γεγονότα ή καταστάσεις που εύλογα αναμένεται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η Εταιρία καλεί το επενδυτικό κοινό να βασίζει τις επενδυτικές του επιλογές μόνον σε επίσημες Ανακοινώσεις ή Δελτία Τύπου της Εταιρίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS