Προειδοποιητικές επιστολές Κομισιόν για την «παράταση ζωής» Αμυνταίου – Καρδιάς και τα βιοκαύσιμα

Προειδοποιητικές επιστολές Κομισιόν για την «παράταση ζωής» Αμυνταίου – Καρδιάς και τα βιοκαύσιμα
Η Επιτροπή θέτει θέμα κατά πόσο η εγχώρια νομοθετική ρύθμιση είναι σύννομη με τους ευρωπαϊκούς κανόνες
Δεκατρείς ήταν οι κίτρινες κάρτες που έδειξε πριν από λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας.
Πρόκειται για αναφορές, αιτιολογημένες γνώμες, αλλά και παραπομπές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και βεβαίως εντάσσονται σε μια σειρά ανάλογων κινήσεων που κάνει η Κομισιόν όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στον ενεργειακό τομέα, η Κομισιόν έστειλε προειδοποιητικές επιστολές για δύο ζητήματα.
Το πρώτο αφορά στην παράταση των ωρών λειτουργίας των λιγνιτικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Καρδιά και το Αμύνταιο, καθώς θεωρεί ότι παραβιάζεται η οδηγία για την ποιότητα του αέρα, θέτοντας παράλληλα θέμα και κατά πόσο ήταν σύννομη με τους ευρωπαϊκούς κανόνες η εγχώρια νομοθετική ρύθμιση για τους δύο σταθμούς της ΔΕΗ.
Το δεύτερο ζήτημα αφορά στα βιοκαύσιμα, καθώς η Κομισιόν έστειλε επιστολές επίσημης ειδοποίησης στην Ελλάδα και σε οκτώ ακόμα χώρες - μέλη για την καθυστέρηση της ενεργοποίησης των ευρωπαϊκών κανονισμών όσον αφορά την αλλαγή  της έμμεσης χρήσης γης. Πρόκειται για παραβίαση που απορρέει από την οδηγία για την ενίσχυση της διατηρησιμότητας των βιοκαυσίμων.

Επιστολές και παραπομπές

Οι υπόλοιπες 11 περιπτώσεις αφορούν:
•    Επιστολή επίσημης ειδοποίησης στην Ελλάδα και πέντε ακόμα χώρες για την έλλειψη ενημέρωσης των αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών σχετικά με τους φορείς που παρέχουν τις βασικές υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον ευρωπαϊκό νόμο για τα δίκτυα
•    Επιστολή επίσημης ειδοποίησης στην Ελλάδα και ακόμα τέσσερις χώρες για τη μη εφαρμογή της διεθνούς κλήσης βοήθειας 112
•    Παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ελλάδος για τη μη προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων στο πλαίσιο της Natura 2000
•    Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Ελλάδα και άλλες 19 χώρες επειδή δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που έχουν λάβει σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την απόκτηση και την κατοχή όπλων
•    Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Ελλάδα για τη μη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων
•    Παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ελλάδας και της Ισπανίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων
•    Επιστολή επίσημης ειδοποίησης προς την Ελλάδα και άλλες πέντε χώρες όσον αφορά στις ποινικές κυρώσεις για πρακτικές κατάχρησης της αγοράς.
•    Επιστολή επίσημη ειδοποίηση προς την Ελλάδα για την καθυστέρηση στην ενεργοποίηση της οδηγίας που αφορά στη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης των αυτοαπασχολούμενων και των συζύγων ή συμβιούντων με αυτούς, όσον αφορά στην άδεια μητρότητας 14 εβδομάδων.
•    Αιτιολογημένη γνώμη κατά της Ελλάδας και του Λουξεμβούργου για τη μη εφαρμογή του ευρωπαϊκού νόμου κατά της τρομοκρατίας
•    Αιτιολογημένη γνώμη κατά της Ελλάδας για το άνοιγμα της αγοράς τρένων και τη διακυβέρνηση της εν λόγω αγοράς
•    Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Ελλάδα για θέματα φορολογίας εισοδήματος και πιο συγκεκριμένα για τους περιορισμούς που θέτει όσον αφορά στην αφαίρεση ζημιών εξωτερικού.

πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS