ΕΛΠΕ: Πώληση 1.000 μετοχών από τον κ. Βασίλειο Τσάιτα

ΕΛΠΕ: Πώληση 1.000 μετοχών από τον κ. Βασίλειο Τσάιτα
Την πώληση 1.000 μετοχών, συνολικής αξίας 9.517,55 ευρώ, από τον κ. Βασίλειο Τσάιτα, διευθυντή σχέσεων με επενδυτές, ανακοίνωσε η Ελληνικά Πετρέλαια
Την πώληση 1.000 μετοχών, συνολικής αξίας 9.517,55 ευρώ, από τον κ. Βασίλειο Τσάιτα, διευθυντή σχέσεων με επενδυτές, ανακοίνωσε σήμερα (30/7/2019) η Ελληνικά Πετρέλαια.
Ειδικότερα, η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Βασίλειος Τσάιτας, Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές, σύμφωνα με την από 30/07/2019 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 26/07/2019 σε πώληση 1.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €9.517,55.

www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS