Οι τράπεζες περιχαράκωσαν το μέλλον – Με αδύναμα κεφάλαια και κέρδη, είναι πανάκριβες πάνω από 0,60 P/BV

Οι τράπεζες περιχαράκωσαν το μέλλον – Με αδύναμα κεφάλαια και κέρδη, είναι πανάκριβες πάνω από 0,60 P/BV
Απαιτείται μια ακόμη διετία εξυγίανσης και πρωτοβουλιών ανάκαμψης στο τραπεζικό σύστημα ώστε μετά να μπορέσει να συνεισφέρει και στην εθνική οικονομία.
Οι τραπεζικές μετοχές πάνω από 0,60 χρηματιστηριακής τιμής προς λογιστική αξία είναι απλά ακριβές και δεν δικαιολογούν τις αποτιμήσεις.
Η σχέση P/BV έως 0,60 αντικατοπτρίζει τις δίκαιες τιμές που περιλαμβάνουν τα υφιστάμενα αδύναμα κεφάλαια και τα υφιστάμενα αδύναμα κέρδη.
Το βασικό ζήτημα των τραπεζών που αποτελεί απάντηση τόσο στις επιθυμίες των μετόχων, όσο και στα σχέδια της κυβέρνησης να ενεργοποιήσει το τραπεζικό σύστημα με στόχο την ανάπτυξη είναι πως με το συρρικνωμένο ενεργητικό και παθητικό, με τα συρρικνωμένα δάνεια και καταθέσεις οι τράπεζες θα επιτύχουν κέρδη και θα διατηρούν κεφάλαια ποιοτικά αναβαθμισμένα.
Εάν δει κανείς τι συνέβαινε στο παρελθόν θα διαπιστώσει ότι την χρυσή εποχή της ακραίας πιστωτικής επέκτασης οι τράπεζες είχαν φθάσει να χορηγούν δάνεια 255 δισεκ. και οι καταθέσεις είχαν φθάσει στα 238 δισεκ. ευρώ.
Σήμερα οι καταθέσεις των ιδιωτών βρίσκονται στα 137 δισεκ. και τα δάνεια στα 161 δισεκ. ευρώ περίπου.
Να σημειωθεί ότι σε σύνολο δανείων 178 δισεκ. τα 80 δισεκ. είναι NPEs οπότε τα καθαρά δάνεια είναι 98 δισεκ. ευρώ.
Στο παρελθόν όπου λόγω καταθέσεων οι τράπεζες διέθεταν πλεονάζουσα ρευστότητα και είχαν εξαντλήσει την δυνατότητα πιστωτικής επέκτασης στο εσωτερικό… αποφάσισαν το μεγάλο βήμα στο εξωτερικό.
Σήμερα με εξαίρεση την Eurobank καμία ελληνική τράπεζα δεν έχει ουσιώδη παρουσία στο εξωτερικό, οι καταθέσεις είναι 100 δισεκ. χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά και τα δάνεια είναι επίσης 95 δισεκ. χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά.
Οι τράπεζες έχουν συρρικνωθεί από 434 δισεκ. το 2007 συνολικό ενεργητικό σε 238-240 δισεκ. την τρέχουσα περίοδο με ενεργητικό  23 δισεκ. κεφάλαια εκ των οποίων τα 16 δισεκ. είναι αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Οι τράπεζες έχουν υποστεί καθίζηση στα προ προβλέψεων έσοδα τους ενώ οι πωλήσεις NPEs επιδρά και στα έσοδα καθώς εκτιμάται ότι 350-400 εκατ έσοδα εκ τόκων προέρχονται από προβληματικά δάνεια.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πιο αδύναμα κεφάλαια, πιο αδύναμη ρευστότητα, παρά τον μηδενισμό του ELA της έκτακτης παροχής ρευστότητας, πιο αδύναμη κερδοφορία.
Για να μπορέσουν οι τράπεζες να ενισχύσουν τον ισολογισμό τους θα πρέπει να ενισχύσουν τα κέρδη τους τα οποία με την σειρά τους θα ενισχύσουν την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου.
Για να ενισχύουν οι τράπεζες τα κέρδη τους θα πρέπει είτε να αγοράσουν μαζικά ομόλογα άρα μη επαναλαμβανόμενα κέρδη ή να αρχίζουν να χορηγούν δάνεια με σκοπό στην φάση ωρίμανσης μετά από 2-3 χρόνια να καταγράφουν αυξημένα έσοδα από τόκους.
Εύκολες και εμπροσθοβαρείς λύσεις δεν υπάρχουν για το τραπεζικό σύστημα.
Όταν ο υπουργός Επενδύσεων Γεωργιάδης ζητάει από τις τράπεζες να στηρίξουν την οικονομία, πρώτα θα πρέπει οι τράπεζες να καταστούν υγιείς δηλαδή να μειώσουν αισθητά τα προβληματικά τους δάνεια και εν συνεχεία να ξεκινήσουν να βελτιώνουν την κερδοφορία τους.
Απαιτείται μια ακόμη διετία εξυγίανσης και πρωτοβουλιών ανάκαμψης στο σύστημα ώστε μετά να μπορέσει να συνεισφέρει και στην εθνική οικονομία.
Με χρηματιστηριακούς όρους οι τράπεζες έχουν αποτίμηση 9,5 δισεκ. και το μέγιστο που μπορεί να φθάσουν είναι τα 12 με 13 δισεκ. που σημαίνει P/BV 0,60 σε μέσους όρους και για ορισμένες τράπεζες 0,80.
Στα επίπεδα αυτά οι τράπεζες θα είναι ακραία πανάκριβες και δεν θα δικαιολογούν τις αποτιμήσεις.
Μεσοσταθμικά οι τράπεζες έχουν ανοδικά περιθώρια οι μετοχές τους 25% με 30% σε διάστημα 12 μηνών.
Αυτό μπορούμε να περιμένουμε από τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS