Σπορ για τολμηρούς η επένδυση στις τράπεζες - Γιατί δεν θα είναι ποιο αυστηροί οι όροι των stress tests Ιουλίου 2020

Σπορ για τολμηρούς η επένδυση στις τράπεζες - Γιατί δεν θα είναι ποιο αυστηροί οι όροι των stress tests Ιουλίου 2020
Οι παρενέργειες που δημιουργούνται από την ύπαρξη υπέρ-ρύθμισης
Αν και κάποιοι πιστεύουν πως μπορεί τα καινούρια stress tests (του 2020) να αυστηροποιηθούν απαιτώντας από τις τράπεζες μεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια, κάτι τέτοιο όπως λένε έγκυροι τραπεζικοί κύκλοι δεν δείχνει να είναι καθόλου πιθανόν.
Ασφαλώς την πλήρη εικόνα θα έχουν οι τράπεζες στις αρχές του νέου έτους όταν θα είναι έτοιμες και οι παραδοχές για τα μακροοικονομικά στοιχεία.

Εν τούτοις και παρά τις ιδέες που εκφράζονται,  δύσκολα θα ληφθούν αποφάσεις που θα διαμορφώσουν συνθήκες περαιτέρω κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και ασφαλώς και για τις ελληνικές με τις ιδιαιτερότητες των τελευταίων να είναι παρούσες.
Όπως αναφέρουν τραπεζικοί παράγοντες φαίνεται πως η Ευρώπη την τραπεζική κρίση προσπάθησε κατ’ αρχήν να την αντιμετωπίσει λίγο και όταν κατάλαβε πως αυτό δε  είναι εφικτό βρήκε το φάρμακο της υπερρύθμισης ώστε να μην ξεφύγει η κατάσταση από τα χέρια των αρχών.
Ωστόσο οι παρενέργειες είναι φανερές.
 
Οι παρενέργειες της υπερρύθμισης
 
Σε ότι αφορά τις τράπεζες του Ευρωπαϊκού Νότου και κυρίως τις δικές μας, το μεγάλο αγκάθι ακούει στο όνομα του αναβαλλόμενου φόρου.
Εάν τυχόν οι ευρωπαϊκές αρχές αποφασίσουν να αυστηροποιήσουν τους δείκτες και η συμμετοχή του αναβαλλόμενου φόρου στα κεφάλαια των τραπεζών μειωθεί,  τότε είναι βέβαιο πως θα υπάρξουν σημαντικά προβλήματα τόσο για τις ελληνικές όσο και για τις ιταλικές, ισπανικές και πορτογαλικές τράπεζες.
Τούτο λένε παράγοντες της αγοράς σε ότι μας αφορά δεν πρέπει να γίνει πριν τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα τελειώσουν με την εκκαθάριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου τους.
Όμως δεν είναι μόνον ο νότος που αντιμετωπίζει προβλήματα σε ότι αφορά τον τραπεζικό τομέα. Και ο βορράς πια είναι εξόχως πιεσμένος.
Τεράστιες τράπεζες , τραπεζικοί γίγαντες στην κυριολεξία αντιμετωπίζουν το φάσμα του προβλήματος όλο και πιο έντονα.
Η ΕΚΤ δεν λαμβάνει ποτέ θέση σχετικά με το μέγεθος και, ως θέμα αρχής, δεν αποθαρρύνει τις τράπεζες να γίνουν μεγαλύτερες. Σε ό,τι αφορά τον χαρακτηρισμό ότι μια τράπεζα είναι πολύ μεγάλη για να αποτύχει, σύμφωνα με διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα οι μεγάλες τράπεζες συστημικής σημασίας πρέπει να διατηρούν πρόσθετα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας ή και να έχουν ικανότητες απορρόφησης ζημιών.
Πιο συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ταξινομεί τις τράπεζες βάσει συγκεκριμένου δείκτη και, ως αποτέλεσμα, οι εποπτικές αρχές μπορεί να ζητούν πρόσθετες απαιτήσεις κεφαλαίου καθώς και κεφάλαιο απορρόφησης ζημιών.
Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για όλες τις τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αυτά ως προς τη γενική αρχή.
Ειδικότερα πάντως  όλες οι τράπεζες, ανεξαρτήτως μεγέθους, πρέπει να είναι δυνατόν να εξυγιανθούν ανά πάσα στιγμή. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εξυγίανσής τους, πρέπει να διαθέτουν απλές νομικές δομές και άρτια σχέδια εξυγίανσης.
 
Περισσότερα MREL
 
Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης και για τον προσδιορισμό της ελάχιστης απαίτησης για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (minimum requirement for own funds and eligible liabilities - MREL) που πρέπει να διακρατούν οι τράπεζες.
Σύμφωνα με τα όσα αποφασίζουν στην παρούσα φάση οι ευρωπαϊκές τραπεζικές αρχές , οι απαιτήσεις σε ότι αφορά τα MREL ενισχύονται σταδιακά (μέχρι το 2024) Τούτο αφορά τουλάχιστον τις μεγάλες τράπεζες.
Αναμένεται πως σε ότι αφορά μικρότερες τράπεζες, όπως οι δικές μας θα δοθεί σχετική παράταση.
Τα πιστωτικά ιδρύματα λοιπόν για να αντιμετωπίσουν το θέμα θα πρέπει σταδιακά να προβούν σε νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων που σημαίνει πως σε έναν χρονικό ορίζοντα θα διαμορφώσουν έναν πληθωρισμό τίτλων επηρεάζοντας και τη συγκεκριμένη αγορά
Τα πράγματα λοιπόν για τις ευρωπαϊκές τράπεζες είναι φανερό πως  δυσκολεύουν.
Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα των FT, η Alvarez & Marsal κατηγοριοποίησε τις ευρωπαϊκές τράπεζες με βάση 13 κριτήρια αξιολόγησης των επιδόσεών τους .
Χρησιμοποίησε δείκτες κλειδιά που καταδεικνύουν το κατά πόσον αυτές  είναι κερδοφόρες και δείκτες αντοχής που διαθέτουν σε τομείς όπως η ανάπτυξη η λειτουργική αποτελεσματικότητα, το ρίσκο, η ρευστότητα, η φερεγγυότητα.
Δεδομένης της μάχης που δίνει η Deutsche Bank –μια τράπεζα  με ενεργητικό 1501,2 δισ. δολάρια-  τους τελευταίους 8 μήνες δεν αποτελεί έκπληξη πως εμφανίζεται ως η τράπεζα με το μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας.
Ο οίκος λοιπόν σημειώνει ότι το ευρωπαϊκό banking έχει εξελιχθεί μια μάχη μόνον για τους πολύ τολμηρούς.
Την Deutsche Βank ακολουθεί η DZbank με βάση τους δείκτες κινδύνου, μια τράπεζα  με ενεργητικό 562,4 δισ. δολάρια και  τρίτη η Sogen με ενεργητικό1457,7 δισ. δολάρια
Με βάση όλα τα παραπάνω καθίσταται φανερό πως οι τράπεζες έχουν σημαντικά προβλήματα, τόσο σημαντικά που δύσκολα οι αρχές θα τα πολλαπασιάσουν γιατί απλούστατα ένας τέτοιος πολλαπλασιασμός θα οδηγήσει σε σημαντικότατη πίεση το τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS