Με 6,19% η FMR LLC στην Titan Cement

Με 6,19% η FMR LLC στην Titan Cement
Titan Cement: Με 6,19% η FMR LLC
Η Titan Cement International SA (εισηγμένη στα χρηματιστήρια Euronext Brussels, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Paris, με το σύμβολο «TITC») ανακοινώνει ότι έλαβε τις ακόλουθες γνωστοποιήσεις μεταβολής σημαντικών συμμετοχών στο πλαίσιο διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με τον εκδότη:
(1) Γνωστοποίηση μεταβολής σημαντικών συμμετοχών στο πλαίσιο διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με τον εκδότη με ημερομηνία 26 Ιουλίου που αναφέρει ότι τα πρόσωπα που ενεργούσαν συντονισμένα την περίοδο της πρώτης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση κατείχαν το 38,11% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνεπώς, υπερβαίνουν το όριο του 35%.
Επίσης, η ΕΔΥΒΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ υπερβαίνει από μόνη της το όριο του 15% και ο κ. Ανδρέας Κανελλόπουλος από μόνος του υπερβαίνει το όριο του 5%.
(2) Γνωστοποίηση μεταβολής σημαντικών συμμετοχών στο πλαίσιο διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με τον εκδότη με ημερομηνία 26 Ιουλίου που αναφέρει ότι το Ίδρυμα Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου την περίοδο της πρώτης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση κατείχε το 9,88% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνεπώς, υπερβαίνει το όριο του 5%.
(3) Γνωστοποίηση μεταβολής σημαντικών συμμετοχών στο πλαίσιο διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με τον εκδότη με ημερομηνία 26 Ιουλίου που αναφέρει ότι η ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ την περίοδο της πρώτης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση κατείχε το 6,15% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνεπώς, υπερβαίνει το όριο του 5%.
(4) Γνωστοποίηση μεταβολής σημαντικών συμμετοχών στο πλαίσιο διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με τον εκδότη με ημερομηνία 26 Ιουλίου που αναφέρει ότι η FMR LLC την περίοδο της πρώτης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση κατείχε το 6,19% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επομένως, υπερβαίνει το όριο του 5%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS