ΟΤΕ: Στο 1,057% το ποσοστό ιδίων μετοχών

ΟΤΕ: Στο 1,057% το ποσοστό ιδίων μετοχών
Ο ΟΤΕ κατέχει 5.075.000 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,057% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας
Στο 1,057% διαμορφώνεται το ποσοστό ιδίων μετοχών που κατέχει ο ΟΤΕ.
Ειδικότερα, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 26/07/2019, αγόρασε 53.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,4296 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €658.767,55 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 5.075.000 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,057% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS