Σε ποιες χώρες καταγράφονται οι μεγαλύτερες φούσκες στα ακίνητα; - Φθηνή η Ελλάδα

Σε ποιες χώρες καταγράφονται οι μεγαλύτερες φούσκες στα ακίνητα; - Φθηνή η Ελλάδα
Η Ελλάδα δεν βρίσκεται υψηλά στους δείκτες αγοράς ακίνητης περιουσίας π.χ. στις τιμές κατοικιών ο συντελεστής είναι 89,2 ή στις πραγματικές τιμές των κατοικιών η Ελλάδα εμφανίζει συντελεστή 100,5 έναντι της Πορτογαλίας 131,8 αλλά της Ιταλίας 95,5.
Με τις αγορές παγκοσμίως να σημειώνουν άνοδο για σχεδόν 10 χρόνια και ένα περιβάλλον εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το κεφάλαιο στρέφεται και στην ακίνητη περιουσία ως επένδυση.
Για πολλούς επενδυτές, η ακίνητη περιουσία θεωρείται καλή υπένδυση αλλά τι συμβαίνει όταν τα πράγματα εξελίσσονται σε φούσκα;
Με βάση την ανάλυση της Visual Capitalist
Τα τελευταία χρόνια, οι εμπειρογνώμονες παρακολουθούσαν προσεκτικά διάφορους δείκτες που δείχνουν αύξηση των κινδύνων για φούσκες σε ορισμένες αγορές κατοικιών.
Επιπλέον, προειδοποιούν επίσης ότι χώρες όπως ο Καναδάς και η Βασικοί δείκτες της αγοράς στέγασης:
1)Δείκτης τιμών ακινήτων προς ενοίκιο
2)Ο λόγος των τιμών των κατοικιών στο ετήσιο κόστος του ενοικίου
3)Δείκτης εισοδήματος προς τις τιμές κατοικιών
4)Ο λόγος των τιμών των κατοικιών προς το εισόδημα των νοικοκυριών
5)Πραγματικές τιμές κατοικίας
6)Οι αναπροσαρμοσμένες τιμές κατοικιών έναντι του πληθωρισμού
7)Δάνεια προς νοικοκυριά (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
8)Χρέος – δάνεια - που κατέχουν τα νοικοκυριά, σε σύγκριση με τη συνολική οικονομική παραγωγή
Η υψηλή βαθμολογία σε ένα από αυτούς τους δείκτες είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι για τη στεγαστική αγορά μιας χώρας, ενώ η κατάταξη σε υψηλά επίπεδα σε μεγάλο μέρος αυτών των 8 παραμέτρων σηματοδοτεί ακόμα μεγαλύτερη αστάθεια.
Η Ελλάδα δεν βρίσκεται υψηλά στους δείκτες αγοράς ακίνητης περιουσίας π.χ. στις τιμές κατοικιών ο συντελεστής είναι 89,2 ή στις πραγματικές τιμές των κατοικιών η Ελλάδα εμφανίζει συντελεστή 100,5 έναντι της Πορτογαλίας 131,8 αλλά της Ιταλίας 95,5.
Στην ανάλυση χρησιμοποιείται το έτος 2015 ως έτος βάσης.
Τα δεδομένα δεν είναι αντιπροσωπευτικά αλλά δείχνουν την τάση εάν έχει αυξηθεί ή μειωθεί σε σχέση με το 2015.

1)Δείκτης τιμών ακινήτων προς ενοίκια

Όταν εξετάζουμε τις τιμές κατοικιών σε σύγκριση με τα ενοίκια, υπάρχουν τέσσερις χώρες που ξεχωρίζουν.
Η Νέα Ζηλανδία (196,8) και ο Καναδάς (195,9) έχουν δείξει ότι οι τιμές κατοικιών είναι σχεδόν διπλάσιες από το 2015.
Εν τω μεταξύ, η Σουηδία (172,8) και η Νορβηγία (168,2) δεν απέχουν πολύ.
Σε άλλα μέρη του κόσμου, η σχέση τιμών κατοικιών προς ενοίκια  αυτός συμβαδίζει πολύ περισσότερο με τις προσδοκίες.
Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία - όπου οι τιμές των κατοικιών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη τα τελευταία χρόνια - τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό, δίνοντας στη χώρα βαθμολογία 99,2.

2) Δείκτης τιμών ακινήτων προς εισόδημα

Υπάρχουν τρεις χώρες όπου σημειώνονται φούσκες:
 Νέα Ζηλανδία (156,8), Καναδάς (155,3) και Σουηδία (145,7).
Για πόσο καιρό οι άνθρωποι θα αντέχουν οικονομικά να αγοράζουν όλο και πιο ακριβά σπίτια, αν τα εισοδήματά τους συνεχίζουν να μειώνονται ή να είναι στάσιμα;

3) Πραγματικές τιμές κατοικιών

Οι πραγματικές τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν σε όλες τις 22 αγορές, με εξαίρεση την Ιταλία (95,5) στο δείγμα που εξετάζεται.
Για τον δείκτη αυτό, υπάρχουν πέντε αγορές που ξεχωρίζουν λόγω της μεγάλης αύξησης τιμών:
Πορτογαλία (131,8), Ιρλανδία (127,6), Κάτω Χώρες (121,9), Καναδάς (124,1) και Νέα Ζηλανδία (121,9).
Συγκεκριμένα (Καναδά / Νέα Ζηλανδία) εμφανίστηκαν κοντά στην κορυφή και των τριών δεικτών δημιουργώντας σκηνικό φούσκας, μέχρι στιγμής.
Mapped: The Countries With the Highest Housing Bubble Risks

4) Δάνεια προς νοικοκυριά ως ποσοστό του ΑΕΠ

Οι υπερβολικά υψηλοί δείκτες χρέους καταδεικνύουν την πίεση για τα οικονομικά των καταναλωτών με την πιθανότητα αθέτησης πληρωμών να αυξάνεται.
Η Ελβετία (128,7%), η Αυστραλία (120,3%) και η Δανία (115,4%) βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, με το χρέος των καταναλωτών να υπερβαίνει τα επίπεδα του ΑΕΠ της χώρας.
Ωστόσο, ο Καναδάς εξακολουθεί να εμφανίζεται στην πρώτη πεντάδα με δείκτη χρέους προς ΑΕΠ 100,7%.
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS