Τεχνική Ολυμπιακή: Υπογραφή σύμβασης ομολογιακού δανείου έως 45 εκατ. ευρώ από την Πόρτο Καρράς

Τεχνική Ολυμπιακή: Υπογραφή σύμβασης ομολογιακού δανείου έως 45 εκατ. ευρώ από την Πόρτο Καρράς
Την υπογραφή σύμβασης ομολογιακού δανείου, έως 45 εκατ. ευρώ, από την Πόρτο Καρράς, ανακοίνωσε η Τεχνική Ολυμπιακή
Την υπογραφή σύμβασης ομολογιακού δανείου, έως 45 εκατ. ευρώ, από τη θυγατρική της Πόρτο Καρράς, ανακοίνωσε σήμερα (26/7/2019) η Τεχνική Ολυμπιακή.
Ειδικότερα, η Εταιρεία με την επωνυμία Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. (εφεξής Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπογράφηκε σήμερα από την θυγατρική της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. σύμβαση ομολογιακού δανείου έως 45 εκ. Ευρώ και διάρκειας έως 30 μηνών.
Το δάνειο θα καλυφθεί από διεθνή επενδυτικό οίκο.
Η Εταιρεία παρέσχε εγγύηση υπέρ της θυγατρικής της καθώς και εμπράγματη ασφάλεια (ενεχύρο).
Επίσης, εγγύηση υπέρ της θυγατρικής της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της τελευταίας από την έκδοση του προαναφερόμενου ομολογιακού δανείου παρεσχέθη και από τις συνδεδεμένες με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. εταιρείες ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. και ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS