Ελινόιλ: Νέα υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων η κα Δέσποινα Καλαϊτζίδου

Ελινόιλ: Νέα υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων η κα Δέσποινα Καλαϊτζίδου
Καθήκοντα υπεύθυνης εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων της Ελινόιλ αναλαμβάνει η κα Δέσποινα Καλαϊτζίδου
Καθήκοντα υπεύθυνης εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων της Ελινόιλ αναλαμβάνει η κα Δέσποινα Καλαϊτζίδου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (26/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η «ΕΛΙΝΟΙΛ Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων Α.Ε» στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και της υπ΄αριθμ.3/347/12.07.2005 Απόφασης του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ορίστηκε νέα Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων η κα Καλαϊτζίδου Δέσποινα του Θεοδώρου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS