Intracom Holdings: Τροποποιήσεις του καταστατικού ενέκρινε η ετήσια Γ.Σ.

Intracom Holdings: Τροποποιήσεις του καταστατικού ενέκρινε η ετήσια Γ.Σ.
Οι αποφάσεις της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Intracom Holdings
Τροποποιήσεις του καταστατικού ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή (26/7/2019) ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings.
Ειδικότερα, η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 56 μέτοχοι εκπροσωπούντες 34.755.013 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 76.000.000 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, δηλ. το 45,73% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 479.848 ίδιες μετοχές.
Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018 οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου αναστέλλονται.
Κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:
Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρείας.
Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018.
Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε: α) την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019) και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013, ως ισχύει, έναντι συνολικής αμοιβής της σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία και β) τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
Επί του τετάρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τις συναφθείσες κατά την εταιρική χρήση 2018 συμβάσεις της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως αυτό ίσχυε κατά το χρόνο σύναψης των συμβάσεων αυτών.
Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018 – 31/12/2018), καθόρισε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις για την εταιρική χρήση 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019) και προενέκρινε την καταβολή αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
Επίσης, εξουσιοδότησε το Δ.Σ. όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας χορήγησε άδεια, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.
Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και εναρμόνισής του στο
Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.
Επί του ογδόου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, αναφέρθηκαν τα μέχρι σήμερα γεγονότα του 2019 τα οποία αναδιαμόρφωσαν το χάρτη του Ομίλου και τη δυναμική του, συγκεκριμένα:
- η πώληση ποσοστού 20% της Intrakat, σε εταιρεία συμφερόντων του κ. Δ. Κούτρα,
- η ίδρυση της Intracom Technologies S.a.r.l. με έδρα το Λουξεμβούργο, ομπρέλα του τεχνολογικού πυλώνα της Εταιρείας, η οποία αποδεικνύει το διεθνή προσανατολισμό του Ομίλου
- η εξαγορά μόλις πρόσφατα του υπολοιπόμενου 20% της K-Wind Κιθαιρώνας, η οποία πλέον ανήκει κατά ποσοστό 100% στην Intracom Holdings

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS