ΕΛΠΕ: Πώληση 4.471 μετοχών από τον κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο

ΕΛΠΕ: Πώληση 4.471 μετοχών από τον κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο
Την πώληση 4.471 κοινών μετοχών της εταιρείας από τον κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο, γενικό διευθυντή, ανακοίνωσε η Ελληνικά Πετρέλαια
Την πώληση 4.471 κοινών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 42.116,82 ευρώ, από τον κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο, γενικό διευθυντή και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε σήμερα (26/7/2019) η Ελληνικά Πετρέλαια.
Ειδικότερα, η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Γεώργιος Αλεξόπουλος, Γενικός Διευθυντής και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., σύμφωνα με την από 26/07/2019 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 26/07/2019 σε πώληση 4.471 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €42.116,82.
Η ΕΛΠΕ ανακοίνωσε, επίσης, πως ο κος Νικόλαος Γεωργούδας, Διευθυντικό Στέλεχος, σύμφωνα με την από 26/07/2019 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 25/07/2019 σε πώληση 1.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €9.432,15.
Τέλος, ο κος Στυλιανός Τριανταφύλλου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, σύμφωνα με την από 26/07/2019 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 25/07/2019 σε πώληση 1.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €9.300.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS