ΕΛΠΕ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Elpedison AE

ΕΛΠΕ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Elpedison AE
Η ELPEDISON BV συμμετέχει με ποσοστό 50%, κατέχει πλέον το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ELPEDISON Α.Ε.
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εξαγορά του ποσοστού 22,24% στην ELPEDISON Α.Ε. από τους ομίλους ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ, όπως ανακοίνωσε  η Ελληνικά Πετρέλαια, σε συνέχεια της από 20 Ιουνίου ανακοίνωσης.
Κατά  συνέπεια, η ELPEDISON BV, όπου ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχει με ποσοστό 50%, κατέχει πλέον το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ELPEDISON Α.Ε.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS