Intrakat: «Πράσινο φως» από τη Γ.Σ. για stock option plan - Εξελέγη νέο Δ.Σ.

Intrakat: «Πράσινο φως» από τη Γ.Σ. για stock option plan - Εξελέγη νέο Δ.Σ.
Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τη θέσπιση stock option plan, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intrakat
Την παροχή  εξουσιοδότησης  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  εταιρείας  για  τη  θέσπιση  προγράμματος  διάθεσης  μετοχών  στα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  σε  διευθυντικά  στελέχη  της  εταιρείας (stock option plan), ενέκρινε η σημερινή (25/7/2019) Τακτική  Γενική  Συνέλευση των μετόχων της Intrakat, ενώ εξέλεξε και νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ειδικότερα, η Ανώνυμη Εταιρεία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” (δ.τ. ΙΝΤRAKAT), στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 25η Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ., στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 3ος όροφος), συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 02.07.2019 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους δεκαπέντε (15) μέτοχοι εκπροσωπούντες 25.185.013 συνολικά μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 82,64% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, η σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή‐Λογιστή. Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 18‐04‐2019 και καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018‐31/12/2018), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών‐Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018.
Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018‐31/12/2018), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών‐Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη σύνταξη και τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως και 31.12.2018.
3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών‐Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως και 31.12.2019 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους. Αποφασίστηκε η επανεκλογή της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου 65α του Ν.4174/2013, όπως σήμερα ισχύει. Επίσης αποφασίστηκε ο καθορισμός της αμοιβής της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρείας σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου.
4) Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη ΔΣ κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, η καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας¬ (α) αμοιβών στο πλαίσιο των συμβάσεων εργασίας τους και (β) αμοιβών συνολικού ποσού €200.000 το οποίο διανεμήθηκε και καταβλήθηκε κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 στα μέλη Δ.Σ. για το χρόνο που διέθεσαν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σε υλοποίηση της από 28.06.2018 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Περαιτέρω, προεγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, (α) οι αμοιβές των μελών ΔΣ που καταβάλλονται κατά τη τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019) στο πλαίσιο των συμβάσεων εργασίας τους και (β) η καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. μέχρι του ποσού των €200.000 για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, κατά τη τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019).
5) Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2018, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε.
Εγκρίθηκαν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ίσχυε, συμβάσεις της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 (μέλη Δ.Σ. και συνδεδεμένες εταιρείες), που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2018.
6) Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας. Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.
7) Επιβεβαίωση ‐ ανακοίνωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Ανακοινώθηκε ότι την 19η.10.2018 ο κ. Χαράλαμπος Καλλής υπέβαλε τη παραίτησή του από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οπότε σε αντικατάσταση αυτού εκλέχθηκε ο κ. Δημήτριος Κούτρας ως νέο Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
8) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν.3016/2002.
Εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση νέο 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, ως ακολούθως: 
1. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου,
2. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου,
3. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα,
4. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη,
5. Χαράλαμπος Καλλής του Κωνσταντίνου,
6. Γεώργιος Άννινος του Αριστοτέλη,
7. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,
8. Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη,
9. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
10. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε με πενταετή θητεία, ήτοι από την 25.07.2019 έως και την 24.07.2024, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.
9) Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
Εγκρίθηκε η σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται αμιγώς από μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα τα δύο εξ αυτών είναι ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, και το τρίτο είναι μη εκτελεστικό μέλος αυτού.
Συγκεκριμένα η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους κ.κ.:
α) Σωτήριο Φίλο του Νικολάου, ως Πρόεδρο, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και ως συνταξιούχος ορκωτός ελεγκτής‐ λογιστής διαθέτει αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής,
β) Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και
γ) Γεώργιο Άννινο του Αριστοτέλη. Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.
10) Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.
Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο νέο Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου και συγκεκριμένα του άρθρου 183 αυτού, οι ανώνυμες εταιρείες μπορούν να εναρμονίσουν το καταστατικό τους με τις διατάξεις του νέου νόμου με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία και απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα ληφθεί μέχρι την 31.12.2019.
Το κείμενο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
11) Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη (Stock Option Plan) με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018.
Ελήφθη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας (όπως αυτά ορίζονται στο οργανόγραμμά της που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο), είτε χρησιμοποιώντας ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές που η Εταιρεία έχει ήδη ή πρόκειται να αποκτήσει βάσει του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, είτε με συμμετοχή των δικαιούχων σε αύξηση κεφαλαίου της Εταιρείας και λαμβάνοντας όλες τις σχετικές αποφάσεις, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.3 του Ν. 4548/2018.
Η συνολική ονομαστική αξία των προς διάθεση μετοχών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συναθροιζόμενο με τον αριθμό των μετοχών που ενδεχομένως διατεθούν σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 12 θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για δύο (2) έτη.
12) Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018.
Ελήφθη απόφαση για την δωρεάν διάθεση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη (όπως αυτά ορίζονται από το οργανόγραμμά της που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο), ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών που η Εταιρεία, είτε έχει ήδη ή πρόκειται να αποκτήσει βάσει του άρθρου 49 του Ν.4548/2018.
Η συνολική ονομαστική αξία των προς διάθεση μετοχών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συναθροιζόμενο με τον αριθμό των μετοχών που ενδεχομένως διατεθούν σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 11 θέμα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους δικαιούχους των δωρεάν μετοχών και τους ειδικούς όρους της διάθεσης αυτών: (α) υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018 και την υποχρέωση των δικαιούχων να διακρατήσουν τις μετοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την απόκτησή τους και (β) σε συνδυασμό με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (stock option) που ενδεχομένως θεσπισθεί από το Δ.Σ. σύμφωνα με την απόφαση επί του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.3 του Ν. 4548/2018. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για δύο (2) έτη.
13) Διάφορες Ανακοινώσεις.
Η Διοίκηση της Εταιρείας ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για την πορεία των εργασιών και τις προοπτικές της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS