Έρχονται μέτρα για τις ελεγκτικές εταιρίες που ελέγχουν εισηγμένες από την ΕΛΤΕ

Έρχονται μέτρα για τις ελεγκτικές εταιρίες που ελέγχουν εισηγμένες από την ΕΛΤΕ
Η προοπτική θέσπισης executive comitee και το τέλος της παρωδίας με τα σεμινάρια
Σφίγγουν τα λουριά στις μικρές ελεγκτικές εταιρίες από την ΕΛΤΕ καθώς πλέον αν μια ελεγκτική δεν έχει τουλάχιστον πέντε ορκωτούς λογιστές  δεν θα μπορεί να διοργανώνει σεμινάρια διαρκούς εκπαίδευσης που είναι απαραίτητα για την επαγγελματική επάρκεια των ορκωτών λογιστών.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να αναζητήσει λύσεις ώστε οι ορκωτοί της να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια σε άλλους φορείς όπως ο το ΣΟΕΛ γεγονός που σημαίνει υψηλότερο κόστος.
Η απόφαση της ΕΛΤΕ πάντως δίνει τέλος στο τραγέλαφο της τύποις διοργάνωσης σεμιναρίων σε ελεγκτικές με δύο ή τρεις ορκωτούς που ένας δήλωνε ότι έκανε στον άλλο σεμινάρια.
Το επόμενο βήμα της ΕΛΤΕ είναι να αυστηροποιήσει τις διαδικασίες σε εταιρίες ορκωτών λογιστών που ελέγχουν οντότητες δημοσίου συμφέροντος στις οποίες δεν θα περιλαμβάνονται μόνο οι εισηγμένες εταιρίες.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως εξετάσει το ενδεχόμενο να θεσπίσει την υποχρέωση σε ελεγκτικές που ελέγχουν ονότητες δημοσίου συμφέροντος να υποχρεωθούν να έχουν executive committee θα απαρτίζεται από συγκεκριμένα μέλη που δεν θα έχουν σχέση με την ελεγκτική εταιρία και θα ελέγχουν να πληρούνται οι προδιαγραφές που θέτει η νομοθεσία σε ότι αφορά σε ζητήματα όπως η σύγκρουση συμφερόντων αλλά και η αυστηρή τήρηση των διαδικασιών που προβλέπουν τα ελεγκτικά πρότυπα.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS