Γιατί οι αναλυτές παραμένουν θετικοί για XA – Δεν φοβίζουν τα πολυετή υψηλά αρκετών μετοχών

Γιατί οι αναλυτές παραμένουν θετικοί για XA – Δεν φοβίζουν τα πολυετή υψηλά αρκετών μετοχών
Υπάρχουν θετικές εξελίξεις οι οποίες δεν έχουν αποτυπωθεί στις τιμές των μετοχών ούτε έχουν ενσωματωθεί στις εκτιμήσεις των αναλυτών
Παρά τη σημαντική άνοδο που έχει καταγράψει το ΧΑ από την αρχή του έτους και το γεγονός ότι πολλές μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης βρίσκονται σε πολυετή υψηλά, οι αναλυτές δε φαίνεται να ανησυχούν και μάλιστα εντοπίζουν λόγους για διατήρηση του θετικού κλίματος.
Κοιτώντας τα γραφήματα πολλοί επενδυτές θεωρούν «ακριβές» τις τιμές κάποιων μετοχών, αφού η κίνηση όπως αποτυπώνεται στα γραφήματα είναι όντως εντυπωσιακή.
Δεν είναι λίγες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης που βρίσκονται σε υψηλά 5 ή 10 ή και ιστορικά υψηλά.
Για παράδειγμα η Τέρνα Ενεργειακή βρίσκεται σε υψηλά 11,5 ετών, η Jumbo και η Coca Cola έχουν γράψει νέα ιστορικά, η Motor Oil 13 ετών, ο ΟΛΠ 11 ετών, η Μυτιληναίος 11,5 ετών όπως και η Lamda.
Από τις μετοχές που βρίσκονται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα και δεν έχουν καταφέρει να γράψουν υψηλά πάνω από ένα έτος, είναι οι μετοχές των τραπεζών.
Παρά λοιπόν αυτή τη μεγάλη άνοδο, οι αναλυτές εξακολουθούν να εντοπίζουν λόγους για διατήρηση του καλού κλίματος και περαιτέρω ενίσχυσης των τιμών των μετοχών.
H Alpha Finance σε έκθεσή της με ημερομηνία 23 Ιουλίου για τη Jumbo παρά το γεγονός ότι η μετοχή είναι σε ιστορικά υψηλά, αύξησε την τιμή στόχο από τα 20,1 ευρώ στα 25,4 ευρώ διατηρώντας τη σύσταση για αποδόσεις ανώτερες από αυτές της αγοράς.
Ανάμεσα στους λόγους που επικαλούνται οι αναλυτές της χρηματιστηριακής είναι η μείωση του μέσου σταθμισμένου κόστους κεφαλαίου επειδή ενσωμάτωσαν στις εκτιμήσεις τους τη μείωση των αποδόσεων των δεκαετών ομολόγων στις χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος.
Στην Ελλάδα από την οποία η Jumbo δημιουργεί το 54% των EBITDA η μείωση στο ελληνικό δεκαετές είναι από 4,4% που ήταν στην προηγούμενη ανάλυση για τη μετοχή στο 2,1% τώρα.
Αρκετοί αναλυτές σημειώνουν πως πολλές αποτιμήσεις δεν έχουν ενσωματώσει ακόμα τη ραγδαία υποχώρηση των ελληνικών ομολόγων αλλά και τη μείωση του ρίσκου της χώρας.
Η Euroxx σχολιάζοντας τα εκτιμώμενα μεγέθη της ΕΧΑΕ αναφέρει πως υπάρχουν οι καταλύτες για να αυξήσουν την συναλλακτική δραστηριότητα στο ΧΑ μετά το καλοκαίρι και αυτοί σχετίζονται με τη μείωση των αποδόσεων των ομολόγων, την ενίσχυση της επενδυτικής ψυχολογίας και την επιτάχυνση της μείωσης των NPE’s των τραπεζών και της αύξησης των εταιρικών κερδών.
Αναφορικά με την επενδυτική ψυχολογία σημειώνει πως αυτή η ενίσχυση οφείλεται στην ανακοίνωση αναπτυξιακών μέτρων από την νέα κυβέρνηση και τα οποία είναι φιλικά για τους επενδυτές.
Έτσι με τα παραπάνω δεδομένα και εφόσον δεν αλλάξει κάτι δραματικά προς το χειρότερο δεν αποκλείεται να υπάρχουν θετικές εκπλήξεις στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των εισηγμένων στα επόμενα τρίμηνα και κυρίως μετά τη χρήση του 2019.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS