FG Europe: Δίκαιο και εύλογο το προσφερόμενο τίμημα της Silaner Invesτments Limited

FG Europe: Δίκαιο και εύλογο το προσφερόμενο τίμημα της Silaner Invesτments Limited
Ως «δίκαιο και εύλογο» χαρακτηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της FG Europe το προσφερόμενο τίμημα της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας Silaner Invesτments Limited
Ως «δίκαιο και εύλογο» χαρακτηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της FG Europe το προσφερόμενο τίμημα της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας Silaner Invesτments Limited.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην Αιτιολογημένη Γνώμη του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε σήμερα (24/7/2019), το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο πληροί τις προϋποθέσεις του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου.
Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στο συμπέρασμα της Αιτιολογημένης Γνώμης, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα των €0,492 ανά μετοχή βρίσκεται:
i. εντός του εύρους τιμών που προκύπτει από την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου
ii. εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του Νόμου και
iii. είναι υψηλότερο της μέσης σταθμισμένης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας κατά το διάστημα έξι (6) μηνών που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης.
iv. είναι υψηλότερο της τιμής που προσδιορίστηκε από τον Ανεξάρτητο Αποτιμητή Επενδυτική Τράπεζα Α.Ε που όρισε ο Προτείνων, σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης βάσει των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 9 του Ν. 3461/2006, που προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 108 του Ν. 4514/2018.
Παράλληλα, το Δ.Σ. συμπεραίνει πως τα στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντα, όπως αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, δεν αναμένεται να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στους όρους των εργασιακών σχέσεων και το συνολικό αριθμό των απασχολούμενων στην Εταιρεία.
Επιπλέον, τα στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντος και οι επιχειρηματικοί στόχοι του για την Εταιρεία συνάδουν με τα αντίστοιχα σχέδια και στόχους της Διοίκησης της Εταιρείας, πρωτίστως δε με τους στόχους που αφορούν στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του εμπορικού σήματος της Εταιρείας και στην περαιτέρω βελτίωση της υφιστάμενης θέσης της σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς επίσης και στην δραστηριοποίηση της σε νέες αγορές.
Επίσης ο ελέγχων τον Προτείνοντα, κ. Γεώργιος Φειδάκης, είναι ήδη εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Επίσης, δεδομένου του αριθμού των μετοχών που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα 96,89% καθώς και της εκπεφρασμένης βούλησης του Προτείνοντα και των Συντονισμένων Προσώπων για την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, εκτιμά ότι ο Προτείνων θα αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που δεν κατέχει μέχρι σήμερα στο Προσφερόμενο Τίμημα είτε μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών ή μέσω της Δημόσιας Πρότασης ή μέσω του Δικαιώματος Εξαγοράς.
Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι μετοχών της Δημόσιας Πρότασης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα μεταβιβάσουν τις μετοχές τους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS