Τιτάν: Ποια στελέχη συμμετείχαν στη δημόσια πρόταση της Titan Cement Internationa

Τιτάν: Ποια στελέχη συμμετείχαν στη δημόσια πρόταση της Titan Cement Internationa
Τη λίστα με τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας που αποδέχτηκαν και συμμετείχαν στην προαιρετική δημόσια πρόταση της Titan Cement Internationa S.A., ανακοίνωσε η Τιτάν
Τη λίστα με τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας που αποδέχτηκαν και συμμετείχαν στην προαιρετική δημόσια πρόταση της Titan Cement Internationa S.A., ανακοίνωσε σήμερα (23/7/2019) η Τιτάν.
Ειδικότερα, η Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν (η Εταιρία) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι τα παρακάτω Πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρία αποδέχτηκαν και συμμετείχαν στην προαιρετική δημόσια πρόταση της Titan Cement Internationa S.A. ως εξής :
- Λαζαρίδου-Κανελλοπούλου Αμαλία (συνδεόμενο πρόσωπο με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κον Νέλλο-Παναγιώτη Κανελλόπουλο), κοινές μετοχές 3.500.
- Ευθύμιος Βιδάλης, Μέλος Δ.Σ. κοινές μετοχές 15.556
- ALPHA BANK (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Ευθύμιο Βιδάλη) κοινές μετοχές 21.076
- Βασίλειος Ζαρκαλής, Μέλος Δ.Σ. κοινές μετοχές 64.917.
- Μ.Γ. Χρυσαφίδης Α.Ε. (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το μέλος του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρο Μακρίδη), κοινές μετοχές 5.900.
- Παναγιώτης Μπερνίτσας (συνδεόμενο πρόσωπο με το μέλος του Δ.Σ. κα Δόμνα Μιράσγεζη Μπερνίτσα), κοινές μετοχές 400.
- Μαίρη-Αννα Κανελλοπούλου (συνδεόμενο πρόσωπο με το μέλος του Δ.Σ. κος Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος), κοινές μετοχές 900.
- Αμαλία Κανελλοπούλου (συνδεόμενο πρόσωπο με το μέλος του Δ.Σ. κος Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος), κοινές μετοχές 300.
- Σωκράτης Μπαλτζής, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Αιγύπτου και Διεθνούς Εμπορίας, κοινές μετοχές 62.226.
- Αφροδίτη Σύλλα, Διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων, κοινές μετοχές 250
- Γρηγόριος Δικαίος, Οικονομικός Διευθυντής, κοινές μετοχές 7.661
- Κωνσταντίνα Μπουργιώτου, Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, κοινές μετοχές 2.624.
- Κωνσταντίνος Γιαμαλίδης, Εσωτερικός Ελεγκτής, κοινές μετοχές 1.267
- Αθανάσιος Ντανάς, Διευθυντής Ενοποίησης Οικονομικών Καταστάσεων Ομίλου, κοινές μετοχές 3.332.
- Λυδία Γιαννακοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου, κοινές μετοχές 345.
- Νικόλαος Καραμητσάνης, Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, κοινές μετοχές 8.059.
- Ελένη Παπαπάνου, Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών, Γραμματέας Δ.Σ., κοινές μετοχές 3.816.
- Ευστράτιος Βουλγαρίδης Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών, κοινές μετοχές 1.217.
- Μαρία Τηρητά, Διευθύντρια Οικονομικού Προγραμματισμού και Αριστοποίησης της Οικονομικής Λειτουργίας, κοινές μετοχές 2.371
- Κωνσταντίνος Γκίκας, Διευθυντής Οικονομικού Θυγατρικών Εταιριών και Διαχείρισης Τομέα Ελλάδος, κοινές μετοχές 3.288.
- Λουκάς Πετκίδης, Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου και Περιφερειακός Οικονομικός Διευθυντής ΝΑΕ &ΑΜ, κοινές μετοχές 4.131.
- Κωνσταντίνος Δερδεμέζης, Διευθυντής δραστηριοτήτων Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας, Αλβανίας και Κοσσυφοπεδίου, κοινές μετοχές 16.697.
- Χρήστος Παναγόπουλος, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Τουρκίας και Βουλγαρίας, κοινές μετοχές 15.869
- Νικόλαος Ανδρεάδης, Διευθυντής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Ομίλου, κοινές μετοχές 1.142 και 150 προνομιούχες.
- Ιωάννης-Σπυρίδων Κόλλας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, κοινές μετοχές 12.500
- Φωκίων Τασούλας, Διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης Ομίλου, κοινές μετοχές 15.405
- Νικόλαος Μπιράκης, Finance-Business Initiatives Director, κοινές μετοχές 2.360.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS