Τιτάν: Μεταβίβαση μετοχών στην Titan Cement International

Τιτάν: Μεταβίβαση μετοχών στην Titan Cement International
Σε μεταβίβαση μετοχών της Τιτάν στην Titan Cement International προχώρησαν η εταιρεία, το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και η ΕΔΥΒΕΜ
Τη μεταβίβαση μετοχών της στην Titan Cement International, από την ίδια την εταιρεία, το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και την ΕΔΥΒΕΜ, γνωστοποίησε σήμερα (22/7/2019) η Τιτάν.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η «ΤΙΤΑΝ») ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Στις 17 Ιουλίου 2019 έληξε η περίοδος αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») που υπέβαλε η TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA (η «TCI») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ, τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα η TCI, σύμφωνα με το Ν. 3461/2016 και τα διαλαμβανόμενα στο από 18 Ιουνίου 2019 Πληροφοριακό Δελτίο της TCI σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.
Ως εκ τούτου και επειδή η ΤΙΤΑΝ στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης μεταβίβασε στην TCI τις ίδιες μετοχές που κατείχε, το ποσοστό της μηδενίστηκε.
Παράλληλα, η Τιτάν, μετά από τη γνωστοποίηση που έλαβε στις 19/7/2019 από το ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (το «΄Ιδρυμα»), νομικό συνδεόμενο πρόσωπο με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νέλλο-Παναγιώτη Κανελλόπουλο, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Στις 17 Ιουλίου 2019 έληξε η περίοδος αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») που υπέβαλε η TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA (η «TCI») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ, τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα η TCI, σύμφωνα με το Ν. 3461/2016 και τα διαλαμβανόμενα στο από 18 Ιουνίου 2019 Πληροφοριακό Δελτίο της TCI σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.
Ως εκ τούτου το Ίδρυμα στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης μεταβίβασε στην TCI τις μετοχές που κατείχε και το ποσοστό του στην ΤΙΤΑΝ μηδενίστηκε.
Τέλος, μετά από τη γνωστοποίηση που έλαβε στις 19/7/2019 από την ΕΔΥΒΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «ΕΔΥΒΕΜ»), νομικό συνδεόμενο πρόσωπο με τον κ. Ανδρέα Κανελλόπουλο, η εταιρεία ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Στις 17 Ιουλίου 2019 έληξε η περίοδος αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») που υπέβαλε η TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA (η «TCI») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ, τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα η TCI, σύμφωνα με το Ν. 3461/2016 και τα διαλαμβανόμενα στο από 18 Ιουνίου 2019 Πληροφοριακό Δελτίο της TCI σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.
Ως εκ τούτου η ΕΔΥΒΕΜ στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης μεταβίβασε στην TCI τις μετοχές που κατείχε και το ποσοστό του στην ΤΙΤΑΝ μηδενίστηκε.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS