Κοντά στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση Αποστολόπουλου στο Ιατρικό

Κοντά στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση Αποστολόπουλου στο Ιατρικό
Σε 7 χρόνια η τιμή της μετοχής του Ιατρικού Αθηνών έχει αυξηθεί κατά 11 φορές – O Γ. Αποστολόπουλος βασικός αγοραστής- Σε ποια περίπτωση θα υποχρεωθεί να καταθέσει δημόσια πρόταση
Ήταν τέλη Μαΐου του 2012 όταν η μετοχή του Ιατρικού Αθηνών ήταν στα 0,20 ευρώ για να βρεθεί 7 χρόνια αργότερα σε επίπεδα 11 φορές υψηλότερα και με τον κ.Αποστολόπουλο να είναι αγοραστής σε όλα τα επίπεδα και να έχει καταθέσει ήδη από επίπεδα κάτω του 1 ευρώ δημόσια πρόταση.
Ωστόσο, για χρονικό διάστημα πάνω από 1,5 έτος ο κ.Αποστολόπουλος προχωρά σε συνεχείς αλλά προσεκτικές αγορές μετοχών, χωρίς δηλαδή να ξεπερνά το 3% εντός εξαμήνου, εξέλιξη που θα ενεργοποιούσε τη νομοθεσία περί δημόσιων προτάσεων.
Την προηγούμενη εβδομάδα στην τιμή των 2,25 ευρώ αγόρασε το 2,5% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ υπενθυμίζεται πως το 2013 είχε καταθέσει δημόσια πρόταση στα 0,80 ευρώ ανά μετοχή.
Τον Οκτώβριο του 2013 κατείχε το 38,03% του συνόλου των μετοχών, ενώ το 2015 οι αγορές συνεχίζονται με τη μετοχή να είναι κάτω από 1 ευρώ.
Η δημόσια πρόταση δεν είχε φυσικά επιτυχία λόγω της Asklepios η οποία παραμένει με υψηλό ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαια και στις αρχές του 2016 ενημερώνει πως ελέγχει το 36,522%.
Στις αρχές του 2017 ο κ.Αποστολόπουλος συνεχίζει να αγοράζει πάνω από το 1 ευρώ και μάλιστα έχει καθημερινή παρουσία στην πλευρά των αγοραστών.
Οι αγορές συνεχίζονται όλο το 2017 και πάνω από 1 ευρώ αλλά με χαμηλό όγκο και χωρίς να δημιουργούνται προϋποθέσεις υπέρβασης του 3% σε έξι μήνες ώστε να καταστεί υπόχρεος για δημόσια πρόταση.
Στα τέλη του 2017 οι αγορές έχουν οδηγήσει τη μετοχή στα 1,5 ευρώ και ο κ.Αποστολόπουλος γνωστοποιεί πως άμεσα και έμμεσα ελέγχει πλέον το 41,038% από 38,029% που ήταν προηγουμένως.
Όμως η υπέρβαση του 3% έχει γίνει σε βάθος ετών επομένως δεν υποχρεώνεται σε δημόσια πρόταση.
Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και τώρα μετά την τελευταία ανακοίνωση η οποία αναφέρει πως κατέχει στις 17 Ιουλίου 2019 το 44,457 από 41,038%.
Σημειώνεται πως την Τετάρτη 17 Ιουλίου έγινε πακέτο που αφορούσε το 2,3% της εταιρείας στα 2,25 ευρώ ανά μετοχή συνολικής αξίας 4,5 εκατ. ευρώ με την εταιρεία συμμετοχών Γ.Αποστολόπουλος να είναι ο αγοραστής.
Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση χρήσης 2018 ποσοστό 2,75% κατείχε η UME Consolidated και 3,2% η EFG Bank Monaco, επομένως μία εκ των δύο εταιρειών πούλησε αλλά δε θα χρειαστεί να γίνει επίσημη ενημέρωση αφού το ποσοστό δεν υπερβαίνει το 5%. .
Στο τέλος του 2018 ο Γεώργιος Αποστολόπουλος κατείχε το 4,017% και η Γ.Αποστολόπουλος Συμμετοχών το 38,034% άρα αθροιστικά το 42,05%.
Σημειώνεται πως κανείς άλλος μέτοχος δεν είχε άνω του 2%.
Ο κ.Αποστολόπουλος έχοντας αγοράσει το 2,3% θα μπορούσε εντός των επόμενων μηνών να υποχρεωθεί σε δημόσια πρόταση αν συνεχίσει τις αγορές μετοχών.
Ωστόσο από τις αγορές του 2019 φαίνεται πως μετά τις σημαντικές αποκτήσεις μετοχών που έκανε μέχρι αρχές Φεβρουαρίου και ήταν συνέχεια σημαντικών αγορών του 2018 σταμάτησε για ένα διάστημα μερικών μηνών έως αρχές Ιουλίου, οπότε και ξεκίνησε τις αγορές μετοχών ξανά.
Πλην του τελευταίου πακέτου αγόρασε στις 5/7 30 χιλ. μετοχές.
Τι αναφέρει ο κανονισμός για τις δημόσιες προτάσεις:
1.Κάθε πρόσωπο, το οποίο αποκτά καθ` οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, κινητές αξίες και, λόγω της απόκτησης αυτής, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το πρόσωπο αυτό, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, υπερβαίνει το όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ημερών από την απόκτηση αυτή, να απευθύνει Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το σύνολο των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας καταβάλλοντας δίκαιο και εύλογο Αντάλλαγμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 9.
Την ίδια υποχρέωση υπέχει και κάθε πρόσωπο που κατέχει περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3) χωρίς να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας και το οποίο αποκτά μέσα σε έξι (6) μήνες, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ανώτερο του τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας.
Εάν οι αγορές συνεχιστούν δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις δημόσιας πρότασης, αλλά και πάλι ρυθμιστής είναι η Askepios.
Πλέον μετά και τις τελευταίες αγορές η ελεύθερη διασπορά είναι εξαιρετικά μειωμένη.

Image

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS