Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το ενημερωτικό της Unibios

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το ενημερωτικό της Unibios
Ενέκρινε το ενημερωτικό της Unibios η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 849η/19.7.2019 συνεδρίασή του:
Αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για τη δημόσια προσφορά έως 12.501.852 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με καταβολή μετρητών και συμψηφισμό απαιτήσεων-προκαταβολών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εγγράφου του άρθρου 4 του ν. 3401/2005, σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 37.270.690 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Κύρια Κατηγορία της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που εκδόθηκαν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS