Υπουργείο Εργασίας: Ποσό 70 εκατ. ευρώ για προνοιακές παροχές σε Άτομα με Αναπηρία

Υπουργείο Εργασίας: Ποσό 70 εκατ. ευρώ για προνοιακές παροχές σε Άτομα με Αναπηρία
Ποσό 70 εκατ. ευρώ για προνοιακές παροχές σε Άτομα με Αναπηρία 
Το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε την έγκριση 70 εκατ. ευρώ για χορήγηση προνοιακών παροχών σε Άτομα με Αναπηρία.
Η απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 70 εκατ. ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, οικονομικού έτους 2019, για την επιχορήγηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε Άτομα με Αναπηρία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS