Σταϊκούρας στο Economist: Το αναπτυξιακό σχέδιο θα επιτρέψει μείωση των πλεονασμάτων και επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα

Σταϊκούρας στο Economist: Το αναπτυξιακό σχέδιο θα επιτρέψει μείωση των πλεονασμάτων και επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα
Η ΝΔ έχει συνείδηση του εθνικού της χρέους και της κρισιμότητας της περιόδου υποστήριξε ο υπουργός Οικονομικών
Το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης θα επιτρέψει τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων και την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο του Economist.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ αναφέρθηκε στις τέσσερις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης όσον αφορά την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες παραπέμποντας στις επικείμενες προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού στη Βουλή, ο κ.Σταϊκούρας  υποστήριξε ότι ανάμεσα στις κύριες προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η εκτεταμένη αλλά συνεκτική φορολογική μεταρρύθμιση, με απώτερο στόχο την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων με φιλο-επενδυτικό και φιλο-εξαγωγικό πρόσημο, η τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους πιο αδύναμους πολίτες.
«Με οδηγό τις οδηγίες του Πρωθυπουργού και την προσωπική μου πεποίθηση, δεν μηδενίζω το έργο κανενός, και βεβαίως ούτε του προκατόχου μου.
Άλλωστε η συνέχιση μιας τέτοιας προσέγγισης είναι άδικη, και μακροχρονίως δεν ωφελεί τη χώρα και τους πολίτες της.
Σταματώ λοιπόν τη γνωστή πρακτική της απόδοσης καταστροφικής μανίας στον προκάτοχο.
Είμαστε όμως εδώ για να διορθώσουμε υπαρκτά σφάλματα.
Για να αντιμετωπίσουμε υπαρκτές παραλείψεις.
Για να επιδιώξουμε τις μέγιστες δυνατές πολιτικές, κοινωνικές και κοινοβουλευτικές συγκλίσεις και συναινέσεις.
Την κατάσταση της οικονομίας την γνωρίζουμε όλοι.
Την πραγματικότητα την βιώνουμε όλοι.
Οι ωραιοποιήσεις δεν αποδίδουν.
Ούτε ωφελούν, όπως έδειξαν και οι πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις.
Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από ανάταξη της εθνικής αυτοπεποίθησης, από πολιτική σταθερότητα, από συνθήκες ασφάλειας, από αυξανόμενες βεβαιότητες, από μειούμενους κινδύνους, από αυξανόμενη αξιοπιστία, από αυξανόμενους βαθμούς ελευθερίας, από κλίμα δημιουργίας, από κοινωνική δικαιοσύνη.
Κεντρικός στρατηγικός στόχος μας είναι η μεγέθυνση της οικονομίας με υψηλότερους ρυθμούς, με υγιή δημόσια οικονομικά, με ευσταθή τραπεζικό τομέα, με εξωστρεφή προσανατολισμό, με συνεχώς αυξανόμενες θέσεις πλήρους απασχόλησης, με δικαιότερη διανομή του παραγόμενου πλούτου, με αλληλεγγύη στους ασθενέστερους.
Γνωρίζουμε ότι η αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και απαιτητικό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον, απαιτεί διαρκώς βελτιούμενη παραγωγικότητα, ποιότητα και προσαρμοστικότητα.
Και αυτά προϋποθέτουν ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση, έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία.
Έχουμε δεσμευτεί ότι οδηγός των πολιτικών μας θα είναι η αναζήτηση βέλτιστων συνδυασμών οικονομικής αποδοτικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης θα εργασθεί με απόλυτη συνοχή, μετριοπάθεια, αξιοπρέπεια, ακεραιότητα, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών» υποστήριξε ο κ.Σταϊκούρας, αναφέροντας πως δεδομένου ότι σε λίγες ημέρες θα συζητηθούν στο Εθνικό Κοινοβούλιο οι προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, «δεν είναι πρέπον να προκαταλάβω τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου».
 
Οι προτεραιότητες

«Γι’ αυτό σήμερα θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω συνοπτικά μόνο τις βασικές προτεραιότητές μας στο πεδίο της οικονομίας.
Προτεραιότητες που εδράζονται σε ένα συνεκτικό σχέδιο ενίσχυσης της ποσότητας και βελτίωσης της σύνθεσης και της ποιότητας του πλούτου της χώρας, με επενδυτική πανστρατιά, δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.
Σχέδιο που θα διασφαλίζει την ατομική ελευθερία και προκοπή, αλλά και τη συλλογική ευημερία.
Σχέδιο που θα στοχεύει σε ένα καλύτερο Κράτος, με την οικοδόμηση μιας ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας, το οποίο θα μεριμνά για τη διαφανή και αμοιβαία επωφελή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Σχέδιο που θα παρέχει υψηλής ποιότητας γνώσεις σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος της δημόσιας εκπαίδευσης, με διεύρυνση των επιλογών, μέσα από ένα σύστημα ανοικτών οριζόντων και ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες.
Σχέδιο που θα αναστρέφει την αυξημένη «διαρροή» επιστημόνων και επιχειρήσεων.
Σχέδιο που θα βοηθά τη χώρα να ανταποκριθεί στον «δομικό μετασχηματισμό της εργασίας» εξαιτίας της τεχνολογικής επανάστασης.
Σχέδιο που θα επιδιώξει τη επιστροφή της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα το συντομότερο δυνατόν.
Σχέδιο που θα οδηγεί στην πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών.
Σχέδιο που θα διασφαλίζει τη συστηματική, ασφαλή και με χαμηλό κόστος δανεισμού χρηματοδότηση της χώρας από τις αγορές, όπως ξεκινήσαμε να πράττουμε αυτές τις ημέρες.
Σχέδιο που θα ενισχύει, μέσω της υψηλότερης ανάπτυξης και του χαμηλότερου κόστους δανεισμού, τη βιωσιμότητα του χρέους, οδηγώντας στη δυνατότητα μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Σχέδιο που θα επαναφέρει την κανονικότητα στη χώρα.
Πρώτη προτεραιότητα του σχεδίου, μία εκτεταμένη αλλά συνεκτική φορολογική μεταρρύθμιση, με απώτερο στόχο την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης.
Μεταρρύθμιση η οποία:
Θα απλοποιεί τη φορολογική νομοθεσία, ενσωματώνοντας στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όλες τις νομοθετικές αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια μέσα από τη δευτερογενή νομοθεσία της φορολογικής διοίκησης, τις υπουργικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τη νομολογία Ανωτάτων Δικαστηρίων.
Θα προβλέπει μείωση φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο των ανεπτυγμένων χωρών.
Θα ενσωματώνει τα φορολογικά επενδυτικά κίνητρα που υπάρχουν διάσπαρτα στη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων για την αγορά ακινήτων και την αναθέρμανση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη.
Θα αυξάνει τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα, θα αποσαφηνίζει την έννοια της φορολογικής κατοικίας, θα ενισχύει το καθεστώς προσέλκυσης μη-κατοίκων στην Ελλάδα, θα ενισχύει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Θα ενισχύει δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και θα περιλαμβάνει μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.
Θα αίρει στρεβλώσεις που προκλήθηκαν από κακή νομοθέτηση.
Θα ευνοεί τις οικονομίες κλίμακας και τις συνέργειες, ειδικά στον πρωτογενή τομέα.
Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η βελτίωση του πλαισίου ρύθμισης οφειλών στην εφορία, με μείωση του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης, με διεύρυνση της δυνατότητας και των κριτηρίων ρύθμισης οφειλών για τα νομικά πρόσωπα, με μείωση των επιβαρύνσεων των οφειλών που υπάγονται στη ρύθμιση.

Δεύτερη προτεραιότητα του σχεδίου, η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων με φιλο-επενδυτικό και φιλο-εξαγωγικό πρόσημο.
Με απλοποίηση του αδειοδοτικού και γραφειοκρατικού περιβάλλοντος.
Με υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Με απεμπλοκή εμβληματικών επενδύσεων, όπως είναι το Ελληνικό.
Με δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού Κράτους, με απλούστερες δομές και σαφείς αρμοδιότητες, με ουσιαστική και αντικειμενική αξιολόγηση.
Κράτος το οποίο θα εποπτεύει την αγορά με ισχυρούς και αποτελεσματικούς θεσμούς και μηχανισμούς.
Και με επιχειρήσεις που θα λειτουργούν με υπευθυνότητα, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, επιδεικνύοντας αυξημένη εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Τρίτη προτεραιότητα του σχεδίου, η τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.
Με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.
Με καλύτερη εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Με σημαντική μείωση των οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.
Με σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης.

Τέταρτη προτεραιότητα του σχεδίου, η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους πιο αδύναμους πολίτες.
Με την ενίσχυση του Προϋπολογισμού για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
Με την υιοθέτηση κινήτρων για τη στήριξη της οικογένειας.
Με την υλοποίηση προγραμμάτων απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων για μακροχρόνια ανέργους.
Η υλοποίηση αυτού του ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου θα συμβάλλει στην ισχυροποίηση της οικονομίας.
Ισχυροποίηση της οικονομίας που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να υπάρξει ισχυρή και αξιοπρεπής Ελλάδα» υποστήριξε ο υπουργός Οικονομικών.
«Η Νέα Δημοκρατία έχει συνείδηση του εθνικού της χρέους και της κρισιμότητας της περιόδου.
Περίοδος που απαιτεί ωριμότητα και αποφασιστικότητα.
Με ωριμότητα και αποφασιστικότητα καλούμαστε να κυβερνήσουμε τα επόμενα 4 χρόνια.
Και θα κυβερνήσουμε ενώνοντας όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες κάτω από ένα κοινό όραμα.
Ένα κοινό όραμα ευημερίας και προκοπής!
Γιατί αξίζουμε καλύτερα!
Γιατί μπορούμε καλύτερα!» τόνισε ο κ.Σταϊκούρας.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS