Κίνδυνο για νομισματική κρίση σε χώρες με ασταθή νομίσματα λόγω libra «βλέπει» η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας

Κίνδυνο για νομισματική κρίση σε χώρες με ασταθή νομίσματα λόγω libra «βλέπει» η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας
Το libra δεν θα είναι βιώσιμο χωρίς την υποστήριξη και την εποπτεία των κεντρικών τραπεζών
Η FED και η ΕΚΤ χαιρέτησαν την εισαγωγή του κρυπτονομίσματος Libra από το Facebook, το οποίο υποστηρίζει ότι θα βοηθήσει τις συναλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα μέσω των εφαρμογών μηνυμάτων της υπηρεσίας.
Τώρα όμως, ακόμα και η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας (PBOC) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, θεωρώντας ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να τεθεί θέμα για νομισματική κρίση σε χώρες με όχι και τόσο σταθερά νομίσματα, όπως η Τουρκία ή-στο κοντινό μέλλον- η Κίνα.
Δεδομένου ότι το libra μπορεί να κινηθεί ελεύθερα εκτός συνόρων, «δεν θα είναι βιώσιμο χωρίς την υποστήριξη και την εποπτεία των κεντρικών τραπεζών», δήλωσε ο Mu Changchun, αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος πληρωμών της PBOC.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το νόμισμα θα μπορούσε να δημιουργήσει νέους νομισματικούς και συναλλαγματικούς κινδύνους για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες.
Παρόλο που το Facebook απαγορεύεται στην Κίνα, ο Mu Changchun θεωρεί ότι θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο το γιουάν, εκτός κι αν γίνει άμεσα μετατρέψιμο χωρίς περιορισμούς.
Επίσης, σημείωσε ότι η PBOC έχει προχωρήσει σε δοκιμές με τον κώδικα του libra, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι σταθερό.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS