Σύσταση Bruegel προς την ΕΚΤ: Να ετοιμαστεί για μια περίοδο αβεβαιότητας - Οι 3 προκλήσεις

Σύσταση Bruegel προς την ΕΚΤ: Να ετοιμαστεί για μια περίοδο αβεβαιότητας - Οι 3 προκλήσεις
Η ΕΚΤ θα πρέπει επίσης να συμβάλει στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ανισορροπιών
Η νομισματική πολιτική πρέπει να αλλάξει.
Και η αλλαγή της πρέπει να είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή το σύστημα είναι γεμάτο αβεβαιότητες και το πεδίο εφαρμογής τόσο συμβατικών όσο και μη συμβατικών μέσων είναι περιορισμένο.
Η αρχιτεκτονική της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης κάνει την πρόκληση ακόμα μεγαλύτερη, καθώς η ευθυγράμμιση των προτιμήσεων και των πολιτικών δεν έχει επιτευχθεί.
Αυτό αναφέρει το Bruegel, σε σημείωμά του προς τη νέα ηγεσία της ΕΚΤ, την οποία πιθανότατα να αναλάβει η C.Lagarde.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να είναι σαφέστερη για το τι μπορεί να κάνει, διατηρώντας παράλληλα ευελιξία προκειμένου να διαχειριστεί τις τρέχουσες αβεβαιότητες.

Ενώ ο κύριος στόχος της ΕΚΤ είναι η σταθερότητα των τιμών, θα πρέπει επίσης να συμβάλει στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ανισορροπιών, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία της.
Σύμφωνα με το Bruegel, οι μεγάλες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι:
1) Η λειτουργία σε μια ημιτελή νομισματική ένωση
2) Η σταδιακή έλλειψη κρίσιμων εργαλείων
3) Η αδυναμία να γίνει κατανοητή η νέα οικονομική κανονικότητα

Πως θα πρέπει να κινηθεί η ΕΚΤ

Αν ο πληθωρισμός κινείται πειστικά προς το 2%, η ΕΚΤ θα πρέπει να γνωστοποιήσει τις λεπτομέρειες της επιστροφής της στα θετικά επιτόκια και να αρχίσει σχεδιάζει τη βέλτιστη ισορροπία μακροπρόθεσμα.
Εάν, αντιθέτως, δεν σημειωθεί πρόοδος προς τον στόχο του πληθωρισμού και, ακόμη περισσότερο, εάν η ζώνη του ευρώ αντιμετωπίζει νέα ύφεση, η ΕΚΤ θα πρέπει να είναι έτοιμη να εφαρμόσει μια σειρά εργαλείων.

Οι βασικές συστάσεις σε αυτή την περίπτωση είναι ότι:
• Η ΕΚΤ πρέπει να διατηρήσει γενναιόδωρες πράξεις αναχρηματοδότησης και να διαχειριστεί τον ισολογισμό της στη νομισματική της πολιτική εργαλειοθήκη.
• Η επανεκκίνηση του προγράμματοςαγοράς στοιχείων ενεργητικού, εάν είναι απαραίτητο
Θα μπορούσε να εξεταστεί εάν το όριο του 33% επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ του κινδύνου νομισματικής χρηματοδότησης και του κινδύνου μη εκπλήρωσης του στόχου της σταθερότητας των τιμών.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του QE, η ΕΚΤ πρέπει να χαλαρώσει το όριο, τουλάχιστον για χώρες με υψηλό βαθμό αξιολόγησης.
• Η ΕΚΤ θα πρέπει επίσης να αρχίσει να αξιολογεί τα πιθανά νέα εργαλεία σε περίπτωση που αυτά που υπάρχουν αποδειχθούν ανεπαρκή για να διατηρηθεί η σταθερότητα των τιμών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS