Αλλάζει όνομα η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος... έως τέλος 2019 θα έχει 25 καταστήματα

Αλλάζει όνομα η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος... έως τέλος 2019 θα έχει 25 καταστήματα
Το management Τανισκίδη σε συνδυασμό με την παρουσία ενός ισχυρού μετόχου διασφαλίζουν θετικές προοπτικές για την νέα τράπεζα που θα μετεξελιχθεί σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα η Επενδυτική Τράπεζα.
Έως τα τέλη Ιουλίου 2019 θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία ελέγχου και εγκρίσεων από την ΤτΕ για την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος (IBG) και την πρόταση εξαγοράς από τον όμιλο Βαρδινογιάννη.
Οι καθυστερήσεις που έχουν υπάρξει σχετίζονται αποκλειστικά με την απόφαση να ελεγχθεί και η χρήση 2018.
Οι ζημίες που προκύπτουν θεωρητικά θα μείωναν το τίμημα της εξαγοράς αλλά επειδή έχουν υπάρξει και άλλες επενδύσεις πιθανότητα δεν θα υπάρξει μεταβολή στο τίμημα.
Η διοίκηση Τανισκίδη έως τώρα αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά προετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα που περιλαμβάνει
1)Την αλλαγή του ονόματος της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος.
2)Θα δημιουργηθούν έως το τέλος του 2019 περίπου 25 νέα καταστήματα ήδη σχεδόν τα 15 έχουν ετοιμαστεί και ολοκληρωθεί.
3)Πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις στην νέα τεχνολογία στην οποία θα εστιάσει η νέα Επενδυτική Τράπεζα.
4)Στόχος είναι στο τέλος του 2021 να αρχίζει η τράπεζα να επιτυγχάνει κέρδη.
Το management Τανισκίδη σε συνδυασμό με την παρουσία ενός ισχυρού μετόχου διασφαλίζουν θετικές προοπτικές για την νέα τράπεζα που θα μετεξελιχθεί σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα η Επενδυτική Τράπεζα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS