Αποκάλυψη: Αυτή είναι η επιστολή που έστειλαν οι τράπεζες σε Creta Farms και αδελφούς Δομαζάκη

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η επιστολή που έστειλαν οι τράπεζες σε Creta Farms και αδελφούς Δομαζάκη
Τα τέσσερα αιτήματα των τραπεζών, η τριήμερη προθεσμία, οι υποσχέσεις για το factoring και το τραπεζικό άγχος για τα σήματα και τις ευρεσιτεχνίες
Ολόκληρη την επιστολή που έστειλε η Εθνική για λογαριασμό των πιστωτριών τραπεζών στην Creta Farms αλλά και τους βασικούς μετόχους της Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνο Δομαζάκη αποκαλύπτει σήμερα το bankingnews.
Από την επιστολή προκύπτει ότι οι τράπεζες σε ιδιαίτερα επιθετικό ύφος ζητούν από τους βασικούς μετόχους και την εταιρία να συναινέσουν σε σειρά ζητημάτων που θέτουν με κυρίαρχο την εύρεση επενδυτή και να απαντήσουν μάλιστα έως αύριο Παρασκευή 12 Ιουλίου.
Οι τράπεζες υπόσχονται ότι εφ όσον υπάρξει θετική ανταπόκριση θα ανοίξουν τα όρια χρηματοδότησης απαιτήσεων ή και factoring μέχρις ότου ευρεθεί λύση.
Οι όροι που θέτουν οι τράπεζες είναι πρώτον να ανατεθεί σε εξωτερικό σύμβουλο η ανεύρεση επενδυτή επισημαίνοντας ότι στη διαδικασία μπορούν να μετέχουν και επενδυτές που θα υποδείξουν οι βασικοί μέτοχοι, δεύτερον να μεταβιβαστούν στην εταιρία όλα τα σήματα και οι ευρεσιτεχνίες, τρίτον να τοποθετηθεί CRO η PwC (στην τελευταία σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές έχει τουλάχιστον προ δεκαπέντε ημερών ανατεθεί η οικονομική διεύθυνση της Creta Farms) και τέταρτον ότι θα πρέπει να δοθούν στις τράπεζες τα αποτελέσματα της έρευνας διαχείρισης των οικονομικών υποθέσεων της Creta η οποία κατά τις τράπεζες έχει ανατεθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην ελεγκτική εταιρία Deloitte.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την επιστολή των τραπεζών προκύπτει ότι και οι δύο βασικοί μέτοχοι έχουν εκφράσει την επιθυμία να βρεθεί επενδυτής. Υπενθυμίζεται ότι η πλευρά του Κ. Δομαζάκη έχει καταθέσει στις πιστώτριες τράπεζες Letter of Intend εταιρίας συμφερόντων του κ. Θεόδωρου Δουζόγλου όπως έχει ανακοινώσει ενώ δεν είναι γνωστό αν έχει γίνει ανάλογη κίνηση προς τους πιστωτές από την πλευρά του κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι.
Πάντως από την επιστολή των τραπεζών καθίσταται σαφές ότι επείγονται για την απόκτηση σημάτων και ευρεσιτεχνιών στην Creta Farms.
Από όσα έχουν γίνουν γνωστά σήματα και ευρεσιτεχνίες της Creta Farms ανήκουν στην κυπριακή εταιρία Novaplot η οποία ελέγχεται κατά 100% από τους αδελφούς Δομαζάκη ( από 50% έκαστος).
Αυτό πρακτικά δημιουργεί ζητήματα για τη διασφάλιση των συμφερόντων των τραπεζών δεδομένου ότι αν κινήσουν διαδικασίες πτωχευτικού δικαίου κινδυνεύουν να απωλέσουν τεράστια κεφάλαια από αυτά που έχουν δανείσει δεδομένου ότι βασικό περιουσιακό στοιχείο της Creta Farms δεν είναι ούτε τα κτίρια ούτε ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ούτε το ζωικό κεφάλαιο αλλά οι πατέντες και οι ευρεσιτεχνίες οι οποίες επί χρόνια δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την εταιρία.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ CRETA FARMS ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΔΟΜΑΖΑΚΗ
Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS