Τα 14 «junk» ομόλογα που διαπραγματεύονται με… αρνητική απόδοση

Τα 14 «junk» ομόλογα που διαπραγματεύονται με… αρνητική απόδοση
«Junk» ομόλογα διαπραγματεύονται με αρνητική απόδοση!
Η «φούσκα» που αναφέρουν ουκ ολίγες φορές οι αναλυτές των διεθνών κεφαλαιαγορών, κατηγορώντας την πολύ χαλαρή νομισματική των κεντρικών τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί να αντικατοπτριστεί εύκολα από το γεγονός ότι ομόλογα μη επενδυτικής κλίμακας διαπραγματεύονται με… αρνητική απόδοση.
Με άλλα λόγια, εταιρείες με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα μπορούν να δανειστούν με αρνητικό επιτόκιο.
Ειδικότερα, πρόκειται για 14 ομόλογα κερδοσκοπικής κλίμακας (χαμηλότερα από την αξιολόγηση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας «ΒΒ+» ή Baa2 για τη Moody’s) μεγάλων εταιρειών, μεταξύ αυτών και η πασίγνωστη Nokia.
Αναλυτικά:

Ardagh Packaging Finance plc /Ardagh Holdings USA 

Altice Luxembourg 

Altice France 

Axalta Coating Systems 

Constellium 

Arena Luxembourg Finance Sarl

EC Finance 

Nexi Capital 

Nokia 
LSF10 Wolverine Investments 

Smurfit Kappa Acquisitions 

OI European Group 

Becton Dickinson Euro Finance Sarl

WMG Acquisition 

Σε ό,τι αφορά στο σύνολο των διεθνών κεφαλαιαγορών, ομόλογα περί τα 13 τρισεκ. δολάρια διαπραγματεύονται με αρνητική απόδοση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS