Ιασώ: Πώληση μετοχών από μέλη του Δ.Σ. και στελέχη μέσω της δημόσιας πρότασης

Ιασώ: Πώληση μετοχών από μέλη του Δ.Σ. και στελέχη μέσω της δημόσιας πρότασης
Σε πώληση των μετοχών της Ιασώ, μέσω της διαδικασίας αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η εταιρία OCM Luxembourg Healthcare, προχώρησαν μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της εταιρείας
Σε πώληση των μετοχών της Ιασώ, μέσω της διαδικασίας Αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η εταιρία OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l., προχώρησαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, όπως ανακοίνωσε σήμερα (10/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η Εταιρία ΙΑΣΩ Α.Ε. (η «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού Ε.Ε. υπ' αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, και αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα (τα «Διευθυντικά Στελέχη»), προέβησαν την 05.07.2019 , σύμφωνα με τις σχετικές από 08.07.2019 γνωστοποιήσεις τους προς την Εταιρία, σε πώληση των μετοχών της Εταιρίας (οι «Μετοχές») που επίσης αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, μέσω της διαδικασίας Αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η εταιρία OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l. σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS