Οι μέτοχοι μειοψηφίας καταψηφίζουν και … χάνουν

Οι μέτοχοι μειοψηφίας καταψηφίζουν και … χάνουν
Διαφάνεια, έξοδα, εταιρική διακυβέρνηση και συμμετοχή στις αποφάσεις τα θέματα που θέτουν οι μέτοχοι μειοψηφίας στις γενικές συνελεύσεις
Τη δική τους μάχη στις γενικές συνελεύσεις δίνουν οι μέτοχοι μειοψηφίας, οι οποίοι σε αρκετές πλέον περιπτώσεις ελέγχουν σημαντικό ποσοστό επί του συνόλου των μετοχών.
Δεν είναι λίγες οι εισηγμένες όπου και φέτος μέτοχοι μειοψηφίας καταψήφισαν θέματα και ζήτησαν ενημέρωση για αποφάσεις που έλαβαν οι διοικήσεις.
Στην γνωστή πλέον υπόθεση της Creta Farms, ο μέτοχος Τάκης Δομαζάκης, έχασε τη διοίκηση της εταιρείας και πλέον θα αποτελεί μέτοχο μειοψηφίας της εταιρείας.
Στην Καρέλιας οι κόντρα των μετόχων κρατάει χρόνια.
Έτσι στη γενική συνέλευση που έγινε στις 26 Ιουνίου παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 96,7% του συνόλου των μετοχών ή 2,669 εκατ. μετοχές από 2,76 εκατ. μετοχές συνολικά.
Όλα τα θέματα υπερψηφίστηκαν από μετόχους με 1,41 εκατ. μετοχές και καταψηφίστηκαν από 1,25 εκατ. μετοχές.
Στην ΕΥΑΘ, ο μέτοχος μειοψηφίας Suez έθεσε αρκετά θέματα στη γενική συνέλευση και ζήτησε εξηγήσεις, κάνοντας πλέον δημόσια γνωστή την δυσαρέσκειά της αναφορικά με μία σειρά αποφάσεων της διοίκησης της εταιρείας.
Στον ΑΔΜΗΕ, η γενική συνέλευση, η οποία έγινε στις 4 Ιουλίου μέτοχοι που κατείχαν περίπου 37 εκατ. μετοχές, καταψήφισαν ή και απείχαν από την ψηφοφορία αρκετών θεμάτων της γενικής συνέλευσης (έως 24% των μετόχων που έλαβαν μέρος στη Γ.Σ.).
Η Amber Capital μέτοχος μειοψηφίας στον ΟΤΕ επί δύο χρόνια ζητάει να μπει εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας στο διοικητικό συμβούλιο χωρίς να το έχει πετύχει.
Ο ΟΤΕ δέχθηκε να συσταθεί επιτροπή για την ανάδειξη υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ.
Στην Forthnet μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 40% των μετόχων που έλαβε μέρος στη γενική συνέλευση καταψήφισαν την καταβολή προς τον διευθύνοντα σύμβουλο μεταβλητού ποσού αμοιβής λόγω επίτευξης στόχων κατά το 2018 και σε ποσοστό28% των παρισταμένων μετόχων καταψήφισε το σύνολο σχεδόν των θεμάτων.
Μικρός αριθμός μετόχων συγκριτικά με τον αριθμό που παρέστησαν στη γενική συνέλευση του ΟΛΠ καταψήφισαν αρκετά θέματα.
Στη γενική συνέλευση της ΕΥΔΑΠ, η οποία έγινε στις 26/6 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5,3 εκατ. μετοχές καταψήφισαν τον ορισμό 2 ανεξάρτητων μελών στο Δ.Σ., αλλά και την εκλογή μελών της επιτροπής ελέγχουν.
Θέματα της γενικής συνέλευσης αναφορικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. και την απαλλαγή των ορκωτών για τη χρήση 2017 αλλά και 2018 καταψήφισαν μέτοχοι με αριθμό μετοχών 1,25 εκατ.
Μικρός αριθμός μετόχων καταψήφισε τα θέματα της γενικής συνέλευσης της ΓΕΚΤΕΡΝΑ.
Στην Δούρος οι μέτοχοι μειοψηφίας, οι οποίοι παλαιότερα είχαν έρθει σε έντονη αντιπαράθεση με τη διοίκηση, φαίνεται πως έπαψαν να «παλεύουν» και δεν εμφανίστηκαν στη γενική συνέλευση, η οποία είχε απαρτία 58,4%.
Μικρό ποσοστό μετόχων καταψήφισε τις αμοιβές των μελών της διοίκησης της Lamda Dev. και το ίδιο συνέβη σε μερικά θέματα από την ημερήσια διάταξη της Μυτιληναίος.
Τέλος, θέματα της γενικής συνέλευσης της Viohalco καταψήφισε το 16% περίπου των παρισταμένων μετόχων.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS