Τιτάν: Στο 6,29% ανήλθε το ποσοστό της FMR LLC

Τιτάν: Στο 6,29% ανήλθε το ποσοστό της FMR LLC
Στο 6,29% ανήλθε το ποσοστό της FMR LLC στην Τιτάν, μετά την αγορά 55.161 κοινών μετοχών της εταιρείας
Στο 6,29% ανήλθε το ποσοστό της FMR LLC στην Τιτάν, μετά την αγορά 55.161 κοινών μετοχών της εταιρείας.
Ειδικότερα, η H FMR LLC, με τις από 3/7/2019 και 4/7/2019 δηλώσεις της σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3461/2006, γνωστοποίησε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 2/7/2019 έως 3/7/2019 αγόρασε 55.161 κοινές μετοχές της ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν (η Εταιρία), ως εξής:


Η κατανομή των μετοχών των εταιριών που ελέγχονται από την FMR LLC, μητρική, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:


Στις 3/7/2019, η FMR LLC κατείχε 4.850.533 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,29% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS