Ποιες είναι οι αλλαγές στα νέα stress tests του 2020 που αφορούν και τις ελληνικές τράπεζες - Στο επίκεντρο DTA - DTC και κεφάλαια

Ποιες είναι οι αλλαγές στα νέα stress tests του 2020 που αφορούν και τις ελληνικές τράπεζες - Στο επίκεντρο DTA - DTC και κεφάλαια
Σε ποια θέματα επικεντρώνουν οι ελληνικές τράπεζες
Oι πρώτες προετοιμασίες γύρω από τα stress tests του 2020 ξεκινούν.
Μέριμνα έχουν ήδη λάβει οι συμμετέχουσες τράπεζες αφού ούτως ή άλλως οι νέες ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν με βάση τα στοιχεία του ισολογισμού στο τέλος του 2019 ενώ οι παραδοχές για τα μακροοικονομικά δεδομένα της κάθε μίας χώρας και οι υποθέσεις για την άσκηση θα αποφασιστούν στις αρχές του 2020.
Όμως η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει καθώς είναι εντοπισμένες αφενός οι αδυναμίες του προηγούμενου test όπως επίσης και τα νέα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να αναζητήσει η άσκηση.
 Συνήθως οι παραδοχές διαμορφώνονται τόσο με βάση γενικότερα θέματα που θέλει να υπολογίσει η άσκηση όσο και με βάση ειδικότερα θέματα που αφορούν ξεχωριστές περιπτώσεις χωρών με ειδικές δεξιότητες και αδυναμίες στο τραπεζικό σύστημα.

Κρίσιμες παράμετροι

Είναι πολύ πιθανόν για μια σειρά από λόγους να υπάρξουν μεταβολές σε επιμέρους θέματα και κυρίως σε ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εξυφανθούν τα σενάρια του test:
- Η νέα  ηγεσία στην ΕΚΤ είναι πιθανόν να θελήσει να δώσει το στίγμα της στα νέα stress tests μολονότι η φιλοσοφία για φραγμούς στην ύφεση που έθεσε ο Μάριο Ντράγκι με το QE θα συνεχίσει να κυριαρχεί.
- Η κεφαλαιακή δομή που θα επιζητήσει η άσκηση να έχουν οι τράπεζες ίσως να αποτελέσει ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσουν και τη χώρα μας.
Για παράδειγμα θεωρείται περίπου βέβαιο πως η κουβέντα για τον αναβαλλόμενο φόρο έχει ήδη ξεκινήσει.
Η έκθεση του διοικητή της ΤτΕ προϊδεάζει σχετικώς.
Από την άλλη πλευρά για να σταματήσει ο αναβαλλόμενος φόρος DTA και DTC δηλαδή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση να εντάσσεται στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών θα πρέπει οι λόγοι που τον ενέταξαν στα κεφάλαια αυτά να εκλείψουν.
Και βεβαίως είναι πολύ σαφές πως οι λόγοι αυτοί για πολλές από τις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως για την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ισπανία δεν έχουν εκλείψει.
Και ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι;
To γεγονός πως οι τράπεζες του ευρωπαϊκού νότου δυσκολεύονται αρκετά να παράξουν ικανοποιητικά κέρδη για να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους αποτελεί το σημαντικότερο λόγο.
Στη χώρα μας το πρόβλημα ακούει στο όνομα των NPEs και εάν το θέμα των κόκκινων δανείων δεν αντιμετωπιστεί μέσα από μία συστημική λύση θα συνεχίσει να αποτελεί τροχοπέδη στα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών.
-Οι  ασκήσεις είναι πιθανόν να επιβάλουν ένα νέο μείγμα κεφαλαίων για τις τράπεζες.
Αυτό όμως μένει να φανεί.

Συζήτηση ελληνικών τραπεζών και Enria

Το γεγονός πως το κεφάλαιο των stress tests έχει ανοίξει διάπλατα καθίσταται φανερό από το γεγονός πως εισέρχεται στην ατζέντα των συζητήσεων με τον επικεφαλής του SSM κ. Andrea Enria  και των ελληνικών τραπεζών στο ραντεβού της 9ης Ιουλίου.
Ο SSM ίσως είναι και ο πιο κρίσιμος κρίκος για την επόμενη άσκηση αφού το 2020 και όταν θα καθορίζονται πλήρως οι παραδοχές η ηγεσία της ΕΚΤ μόλις θα έχει αλλάξει.
Σε κάθε περίπτωση οι ελληνικές τράπεζες μέσα στο 2019 καταβάλουν έναν αγώνα δρόμου να βελτιώσουν τα μεγέθη τους και κυρίως να ξεπεράσουν τους στόχους που οι ίδιες έθεσαν σε ότι αφορά τον περιορισμό των κόκκινων δανείων προσέχοντας παράλληλα να διατηρήσουν τα κεφαλαιακά τους αποθέματα.

Ξεκίνησε η διαβούλευση

Στις 25 Ιουνίου η EBA ξεκίνησε και επισήμως  τη συζήτηση για τη μεθοδολογία των stress tests
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών  δημοσίευσε όπως  πράττει πάντα,  τις αρχές της μεθοδολογίας της άσκησης του 2020,  τα πρότυπα και την καθοδήγηση των προτύπων τα οποία και θα συζητήσει με τις τράπεζες.
Η άσκηση του 2020 θα αξιολογήσει την ανθεκτικότητα των τραπεζών της ΕΕ σε μια δυσμενή οικονομική κρίση και θα προχωρήσει στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP)
Οι επόπτες αξιολογούν και μετρούν τακτικά τους κινδύνους που αντιμετωπίζει κάθε τράπεζα.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία συνοψίζονται  όλα τα πορίσματα των εποπτών για δεδομένο έτος και παρέχονται  κατευθύνσεις ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η τράπεζα.
Η μεθοδολογία καλύπτει όλες τις περιοχές κινδύνου και στηρίζεται στις παραδοχές του 2018  βελτιώνοντας παράλληλα ορισμένες πτυχές που βασίζονται στα διδάγματα που αντλήθηκαν.

Ποιοι συμμετέχουν

Η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για ολόκληρη την Ε.Ε. το 2020 θα διεξαχθεί στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης σε δείγμα 50 τραπεζών, εκ των οποίων 38 από την Ευρωζώνη, καλύπτοντας το 70% του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ, αλλά θα επεκταθεί και στα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη και  τη Νορβηγία.
Δεν έχει καθοριστεί κατώτατο όριο κεφαλαίου για την άσκηση αυτή δεδομένου ότι οι τράπεζες θα αξιολογηθούν με τους σχετικούς δείκτες εποπτικών κεφαλαίων στο πλαίσιο ενός στατικού ισολογισμού και τα αποτελέσματα θα συνεισφέρουν στο SREP, βάσει του οποίου λαμβάνονται αποφάσεις για τους κατάλληλους κεφαλαιουχικούς πόρους και τα μελλοντικά κεφαλαιακά σχέδια  των τραπεζών.
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS