Τιτάν: Στο 6,22% ανήλθε το ποσοστό της FMR LLC

Τιτάν: Στο 6,22% ανήλθε το ποσοστό της FMR LLC
Στο 6,22% ανήλθε το ποσοστό της FMR LLC στην Τιτάν, μετά την αγορά 152.439 κοινών μετοχών της εταιρείας
Στο 6,22% ανήλθε το ποσοστό της FMR LLC στην Τιτάν, μετά την αγορά 152.439 κοινών μετοχών της εταιρείας.
Ειδικότερα, η FMR LLC, με τις από 1/7/2019 και 2/7/2019 δηλώσεις της σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3461/2006, γνωστοποίησε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 28/6/2019 έως 1/7/2019 αγόρασε 152.439 κοινές μετοχές της ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν (η Εταιρία), ως εξής:

Η κατανομή των μετοχών των εταιριών που ελέγχονται από την FMR LLC, μητρική, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:


Την 1/7/2019, η FMR LLC κατείχε 4.795.372 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,22% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS