Κινητικότητα στη μετοχή της Πλαστικά Κρήτης - Τι δείχνει η αποτίμηση σε σύγκριση με τα θεμελιώδη

Κινητικότητα στη μετοχή της Πλαστικά Κρήτης - Τι δείχνει η αποτίμηση σε σύγκριση με τα θεμελιώδη
Η εισηγμένη έχει αρνητικό καθαρό δανεισμό 43,5 εκατ. ευρώ περίπου ή 1,60 ευρώ ανά μετοχή
Έχοντας καταγράψει αποδόσεις σημαντικά χαμηλότερες από αυτές της αγοράς, η μετοχή της Πλαστικά Κρήτης αποκτά στις τελευταίες συνεδριάσεις καλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα και σήμερα (2/7) ενισχύεται για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση με ποσοστό κοντά στο 4%.
Η μετοχή βρίσκεται σε υψηλά έτους και σε αποτίμηση 320 εκατ. ευρώ με την τιμή να κάνει πράξη στα 11,70 ευρώ έχοντας όγκο 15 χιλ. τεμάχια.
Ουσιαστικά, πρόκειται για μία εξαιρετική εταιρεία με πωλήσεις σχεδόν σε όλο τον κόσμο, καινοτόμα προϊόντα, μεγάλες επενδύσεις αλλά και αρνητικό καθαρό δανεισμό.
Η εισηγμένη έχει στο ταμείο της κεφάλαια που καλύπτουν όχι μόνο τις τραπεζικές υποχρεώσεις αλλά και το σύνολο των υποχρεώσεων που έχει προς τρίτους.
Στη χρήση 2018 είχε πωλήσεις ελαφρώς μειωμένες στα 279,3 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 26,4 εκατ. ευρώ από 24,3 εκατ. ευρώ που σημαίνει πως η μετοχή διαπραγματεύεται με p/e 12,1 φορές.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 35,5 εκατ. ευρώ και υπερκάλυψαν τις επενδύσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ, μείωσαν το δανεισμό και αύξησαν τα ταμειακά διαθέσιμα στα 58,2 εκατ. ευρώ.
Η εισηγμένη έχει αρνητικό καθαρό δανεισμό 43,5 εκατ. ευρώ περίπου ή 1,60 ευρώ ανά μετοχή.
Η καθαρή θέση ήταν στα 235 εκατ. ευρώ που μεταφράζεται σε p/bv 1,36 φορές.

BREAKING NEWS